Featured

VCI Film or Anti-Corrosion Films
พลาสติกป้องกันสนิม(ป้องกันการกัดกร่อน)

VCI Anti-Corrosion Films
VCI Anti-Corrosion Films

What’s VCI FILMS?
พลาสติกกันสนิมคืออะไร?

พลาสติกกันสนิม (VCI Films or Anti-Corrosion Plastic Film) คือพลาสติกที่มีคุณสมบัตพิเศษอีกประเภทหนึ่ง คือสามารถช่วยยับป้องการเกิดสนิมหรือการกัดกร่อนที่ผิวของโลหะ โดยมีขบวนการผลิตเช่นเดียวกันพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์(Anti-Static Films) หรือพลาสติกป้องกันแสงยูวี(Anti-UV Films) คือในขบวนการผลิตจะต้องมีการเติมสารเจือปนชนิดพิเศษทีมีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดสนิมหรือการกัดกร่อน ( VCI Chemical Additives and Agents Product) ลงไปเพื่อผสมในเนื้อพลาสติกและสารVCI ดังกล่าวสามารถระเหยออกมาจากชั้นผิวของพลาติกได้เอง
Continue reading “VCI Film or Anti-Corrosion Films
พลาสติกป้องกันสนิม(ป้องกันการกัดกร่อน)”

Featured

VCI Plastic Bags-ถุงพลาสติกกันสนิม

VCI Plastic Bags-ถุงพลาสติกกันสนิม

VCI Plastic Bag หรือถุง VCI  คือถุงพลาสติกที่มีคุณสมบัติในการป้องกันสนิม(Anti-Corrosion Plastic Bag) เป็นเทคโนโลยีในการผลิตถุงพลาสติกอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มุ้งเน้นการใช้งานในกลุ่มชิ้นส่วนโลหะ เครื่องจักร ชิ้นส่วนรถยนต์ โครงสร้างเหล็ก การเก็บรักษาวัตถุดิบประเภทโลหะ การขนส่งสินค้าที่ต้องใช้เวลาเดินทางนานเป็นพิเศษ เช่นการขนส่งทางเรือ หรือแม้การป้องกันการเกิดอ๊อคไซด์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงอิเล็กทรอนิกส์
Continue reading “VCI Plastic Bags-ถุงพลาสติกกันสนิม”

หลักการทำงานพื้นฐานของพลาสติกกันสนิม

พลาสติกกันสนิมผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทธีลีน(PE)โดยในขั้นตอนการผลิตได้มีการผสมเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่มีส่วนผสมของสารป้องกันสนิม (VCI Masterbatch)ลงไปในขั้นตอนการผลิต โดยคุณสมบัติของสารกันสนิมคือสามารถปล่อยไอระเหยในระดับโมเลกุลออกมาเพื่อทำหน้าที่เป็นเหมือนชั้นฟิล์มเคลือยบนผิวโลหะไว้ ทำหน้าที่ป้องกันความชื้นและออกซิเจนทำปฏิกริยากับผิวโลหะ แล้วเกิดออกไซด์ หรือเกิดสนิมนั่นเอง

GO Green wiht GreenVCI

GO Green wiht GreenVCI

หลักการของถุงกันสนิมคือใช้การระเหยของโมเลกุลสารป้องกันสนิม (Volatile Corrosion Inhibitor)ที่ระเหยจากตัวถุงมาเคลือบที่ผิวโลหะ ทำหน้าเหมือนเป็นชั้นฟิล์มป้องกันไม่ให้ผิวโลหะทำปฏิกริยากับออกซิเจนและความชื้นซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดสนิมครับ

GO Green wiht GreenVCI
GO Green wiht GreenVCI

กระดาษกันสนิม:300x350mm

กระดาษกันสนิม300x350mm
กระดาษกันสนิม300x350mm

กระดาษคราฟท์กันสนิม VCI Kraft Paper

โดย VCI ย่อมาจาก Volatile Corrosion Inhibitor เป็นอีกเทคโนโลยีในการป้องกันการเกิดสนิมโดยใช้หลักการป้องกันการเกิดสนิมด้วยการระเหยของสารกันสนิม (VCI Chemical) โดยใช้เทคนิคการเคลือบ(Coating) สารกันสนิมไว้บนพื้นผิวชั้นนอกของกระดาษคราฟท์ โดยอาศัยคุณสมบัติของกระดาษคราฟท์คือมีผิวหยาบสามารถอุ้มสารกันสนิมไว้ในตัวได้มาก และมีความเหนียวแข็งแรง เพื่อใช้ในการห่อหุ้มเพื่อปกคลุมที่ผิวของชิ้นงาน จากนั้นโมเลกุลสารกันสนิมที่เคลือบไว้ที่ผิวของกระดาษคราฟท์จะระเหยออกมาเกาะบนผิวของชิ้นงานและทำหน้าที่เป็นเหมือนฟิล์มบางๆเคลือบที่ผิวชิ้นงาน ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถทำปฏิกริยากับผิวของโลหะได้ จึงไม่เกิดขบวนการอ๊อกซิไดซ์ (Oxidisation) หรือไม่เกิดสนิมที่ผิวของโลหะนั้นเอง

Continue reading “กระดาษกันสนิม:300x350mm”

เม็ดพลาสติกกันสนิมมาตรฐานโลก

เม็ดพลาสติกกันสนิมมาตรฐานโลก-1
เม็ดพลาสติกกันสนิมมาตรฐานโลก

จากประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในวงการการป้องกันสนิมด้วยเทคโนโลยีแบบไอระเหยหรือ Vapore Phase Corrosion Inhibitor
ทางบริษัทกรีนวีซีไอมุ่งมั่นพัฒนาสารป้องกันสนิมมาจนถึงเจนเนอเรชั่นที่3 ซึ่งมีความปลอดภัยกับผู้ใช้งานมากขึ้นและยังคงคุณภาพในการป้องกันการกัดก่อนหรือการเกิดสนิมได้ดียิ่งกว่าเดิม

Continue reading “เม็ดพลาสติกกันสนิมมาตรฐานโลก”

กระดาษกันสนิม

VCI Paper หรือ กระดาษVCI คือกระดาษเคลือบสารป้องกันสนิม โดยสาระสำคัญจะอยู่ที่สารป้องกันสนิมที่ถูกนำมาเคลือบอยู่บนผิวกระดาษ
ดังนั้นกระดาษจะทำหน้าที่เป็นเพียงตัวให้สารยึดเกาะ
จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นกระดาษคราฟท์สีน้ำตาลก็ได้จะเป็นกระดาษชนิดใดก็สามารถนำมาทำเป็นกระดาษกันสนิมได้ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่นเรานำกระดาษA4ที่อยู่ในสำนักงานมาเคลือบด้วยกระดาษด้วยสารกันสนิมเราก็จะได้กระดาษกันสนิมออกมา

ซึ่งหลายครั้งด้วยลักษณะรูปร่างภายนอกทำให้หลายท่านเข้าใจผิดคิดว่ากระดาษกันสนิมจะต้องเป็นกระดาษครสฟท์สีน้ำตาลเท่านั้นหรือกระดาษกันสนิมจะต้องเคลือบด้วยพลาสติกหรือฟิล์มหนึ่งด้านมีลักษณะมันๆหนึ่งด้าน (คล้ายกระดาษห่อข้าวมันไก่หรือกระดาษห่อโรตี) ซึ่งเป็นข้อเข้าใจผิดอย่างแรงเนื่องจากการจะชี้ชัดว่าเป็นกระดาษป้องกันสนิมหรือไม่ต้องอยู่ที่ผลการทดสอบหรือใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น

แล้วกระดาษกันสนิมจะเหมาะกับงานประเภทไหน? โดยปกติแล้วก็จะใช้งานกับชิ้นส่วนโลหะเพื่อป้องกันการเกิดสนิมดังนั้นทางลูกค้าจะต้องเป็นคนตัดสินใจว่าชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ของท่านมีปัญหาเรื่องสนิมหรือเปล่าเช่นถ้าชิ้นงานเป็นพลาสติกหรืออาจจะเป็นชิ้นส่วนโลหะก็ตาม แต่ถ้าไม่มีปัญหาเรืองสนิม เนื่องจากมีขบวนการป้องกันสนิมด้วยวิธีอื่นอยู่แล้ว เช่นชิ้นงานมีการทำสี หรือการชุบน้ำมันกันสนิม ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษกันสนิมก็ได้

แต่ที่แน่เราไม่แน่นำให้นำไปห่อผลไม้เพื่อป้องกันแมลงครับ !

ถุงพลาสติกกันสนิมคือ?

ถุงพลาสติกกันสนิมคือ
ถุงพลาสติกกันสนิมคือ

ถุงพลาสติกป้องกันสนิมหรือ ถุง VCI เป็นนวัตรกรรมการป้องกันสนิมชนิดชั่วคราวโดยใช้เทคโนโลยีไอระเหย หรือ Volatile Corrosion Inhibitor (VCI)

ถุงพลาสติกกันสนิมคือ
ถุงพลาสติกกันสนิมคือ

คิดค้นมาเพื่อทดแทนการชะโลมน้ำมันและการทาจาระบี ที่ทำให้เสียเวลาในการทาและการล้างทำความสะอาด ส่งผลให้สูญเสียเวลาในการทำงานและต้นทุนในการกระบวนการผลิตที่สูง

การทำงานของ โมเลกุลของสารป้องกันสนิม จะทำหน้าที่เคลือบผิวของชิ้นส่วนโลหะไว้ในขณะที่บรรจุอยู่ในถุงและจะสลายตัวได้เอง เมื่อนำชิ้นส่วนเหล่านั้นออกมา ซึ่งสามารถนำไปใช้งานต่อได้ทันที ช่วยลดเวลาและต้นทุนได้อย่างมาก

VCI Bag with Elastic Band_ถุงกันสนิมใส่ขอบยางยึด

VCI Bag with Elastic Band_ถุงกันสนิมใส่ขอบยางยึด
VCI Bag with Elastic Band_ถุงกันสนิมใส่ขอบยางยึด

วันนี้เว็บไซต์ถุงพลาสติกกันสนิม.com รขอนำเสนอเหรออีกรูปแบบของงานบรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิมที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีของป้องกันการกัดกร่อนโดยการแพร่กระจาย(Vapor Corrosion Inhibitor (VC)) ในรูปแบบของถุงพลาสติกกับความ ที่ผสมผสานความละเอียดปราณีตของคนไทยในงานทำมือ(Handmade) กลับผลงานถุงพลาสติกกันสนิมแบบใส่ขอบยางยืด(VCI Bag with Elastic Band in the opening)

Continue reading “VCI Bag with Elastic Band_ถุงกันสนิมใส่ขอบยางยึด”

VCI Diffuser+ถุงพลาสติกกันสนิม

VCI Diffuser+ถุงพลาสติกกันสนิม
VCI Diffuser+ถุงพลาสติกกันสนิม

วันนี้เว็บไซต์ถุงพลาสติกกันสนิมจะมาแนะนำบรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิมรสองชนิดได้แก่ถุงพลาสติกกันสนิมรูปทรงสี่เหลี่ยมสำหรับใช้รองก้นกล่องหรือลังไม้และอีกตัวหนึ่งเป็นสารป้องกันสนิมแบบบรรจุกล่องสำเร็จรูปพร้อมใช้งานหรือเรียกว่า VCI Diffuser

Continue reading “VCI Diffuser+ถุงพลาสติกกันสนิม”

ฺVCI Square Bottom Bag for Bulk Export Packing

ฺVCI Square Bottom Bag for Bulk Export Packing
ฺVCI Square Bottom Bag for Bulk Export Packing

โจทก์วันนี้ของเราคือต้องการที่จะแพคชิ้นส่วนโลหะ รูปทรงกระบอกแบบคอยสปริงเพื่อจัดส่งไปยังต่างประเทศโดยตัวคอยสปิ้งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 160 mmมีความสูงประมาณ 300mm

โดยวิธีการแพคด้วยบรรจุภัณฑ์ต้องกันสนิมเราสามารถทำได้หลากหลายวิธี วันนี้จะลองขอนำเสนอประมาณ 2 วิธีนะครับแบบแรกคือการแพคแบบหนึ่งตอนหนึ่งโดยเราจะคำนวณขนาดของถุงแบบเปิดปากหรือรูปทรงเหมือนถุงใส่แกงเพื่อบรรจุตัวคอยสปิ้งลงไปในถุงนี้จะมีการเผื่อความยาวไว้สำหรับปิดปากถุงด้านบนด้วย

Continue reading “ฺVCI Square Bottom Bag for Bulk Export Packing”