Featured

VCI Film or Anti-Corrosion Films
พลาสติกป้องกันสนิม(ป้องกันการกัดกร่อน)

VCI Anti-Corrosion Films
VCI Anti-Corrosion Films

What’s VCI FILMS?
พลาสติกกันสนิมคืออะไร?

พลาสติกกันสนิม (VCI Films or Anti-Corrosion Plastic Film) คือพลาสติกที่มีคุณสมบัตพิเศษอีกประเภทหนึ่ง คือสามารถช่วยยับป้องการเกิดสนิมหรือการกัดกร่อนที่ผิวของโลหะ โดยมีขบวนการผลิตเช่นเดียวกันพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์(Anti-Static Films) หรือพลาสติกป้องกันแสงยูวี(Anti-UV Films) คือในขบวนการผลิตจะต้องมีการเติมสารเจือปนชนิดพิเศษทีมีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดสนิมหรือการกัดกร่อน ( VCI Chemical Additives and Agents Product) ลงไปเพื่อผสมในเนื้อพลาสติกและสารVCI ดังกล่าวสามารถระเหยออกมาจากชั้นผิวของพลาติกได้เอง
Continue reading “VCI Film or Anti-Corrosion Films
พลาสติกป้องกันสนิม(ป้องกันการกัดกร่อน)”

Featured

VCI Plastic Bags-ถุงพลาสติกกันสนิม

VCI Plastic Bags-ถุงพลาสติกกันสนิม

VCI Plastic Bag หรือถุง VCI  คือถุงพลาสติกที่มีคุณสมบัติในการป้องกันสนิม(Anti-Corrosion Plastic Bag) เป็นเทคโนโลยีในการผลิตถุงพลาสติกอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มุ้งเน้นการใช้งานในกลุ่มชิ้นส่วนโลหะ เครื่องจักร ชิ้นส่วนรถยนต์ โครงสร้างเหล็ก การเก็บรักษาวัตถุดิบประเภทโลหะ การขนส่งสินค้าที่ต้องใช้เวลาเดินทางนานเป็นพิเศษ เช่นการขนส่งทางเรือ หรือแม้การป้องกันการเกิดอ๊อคไซด์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงอิเล็กทรอนิกส์
Continue reading “VCI Plastic Bags-ถุงพลาสติกกันสนิม”

GreenVCI : ถุงพลาสติกกันสนิมทำงานอย่างไร ?

ถุงพลาสติกกันสนิม (หรือถุง VCI – Volatile Corrosion Inhibitor) เป็นถุงพลาสติกที่ผสมสาร VCI ลงไปในเนื้อพลาสติกเพื่อป้องกันการเกิดสนิมบนผิวโลหะที่บรรจุอยู่ภายใน สาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อพลาสติกและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบาง ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงไม่เกิดการออกซิเดชันหรือสนิม ถุงพลาสติกกันสนิมมีข้อดีคือใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย และไม่ต้องใช้น้ำมันหรือสารเคมีอื่นในการป้องกันสนิม ขนาดและความหนาของถุงพลาสติกกันสนิมมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานและประเภทของโลหะที่ต้องการป้องกันสนิม

GreenVCI : รับผลิตและออกแบบถุงพลาสติกกันสนิม

ถุงพลาสติกกันสนิมเป็นถุงที่ผลิตจากพลาสติกพิเศษที่ช่วยป้องกันการเกิดสนิมในวัสดุหรือชิ้นส่วนต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์สำหรับใช้บรรจุและจัดเก็บวัสดุที่เป็นโลหะ อะไหล่ เครื่องมือ หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเกิดสนิมได้ ลักษณะสำคัญของถุงพลาสติกกันสนิม ดังนี้

 1. วัสดุทำจากพลาสติกที่มีคุณสมบัติกันความชื้นและป้องกันการแพร่กระจายของก๊าซต่างๆ ที่ก่อให้เกิดสนิมได้ เช่น พอลิเอไมด์, โพลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) เป็นต้น
 2. มีการเคลือบหรือผสมสารเคมีพิเศษ เช่น สารดูดซับออกซิเจน สารดูดความชื้น เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาวัสดุให้ปลอดภัยจากสนิม
 3. บรรจุภัณฑ์มีลักษณะกันอากาศและความชื้นจากภายนอกเข้าไปได้ดี มักจะถูกเป่าลมออกให้แน่น แล้วปิดผนึกแบบสุญญากาศหรือบรรจุแก๊สเฉื่อย

ถุงพลาสติกกันสนิมจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันสนิมในระยะยาว ช่วยยืดอายุการใช้งานและรักษาคุณภาพของชิ้นส่วนต่างๆไว้ได้นาน​​​​​​​​​​​​​​​​

GreenVCI : กระบวนการทำงานของถุงพลาสติกกันสนิม

ถุงพลาสติกกันสนิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการเกิดสนิมในชิ้นงานโลหะ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วัสดุ: ถุงพลาสติกกันสนิมผลิตจากพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนหรือพอลิโพรพิลีนที่มีความหนาและเหนียวแน่น สามารถป้องกันความชื้นและอากาศจากภายนอกได้
 2. ภายในถุง: ภายในถุงพลาสติกกันสนิมมีสารเคมีพิเศษชนิดดูดซับออกซิเจนและความชื้นที่ทำให้เกิดสนิม เพื่อสร้างบรรยากาศปราศจากออกซิเจนและความชื้น
 3. การใช้งาน: นำชิ้นงานโลหะใส่ลงในถุงพลาสติกกันสนิม ปิดปากถุงให้สนิท ป้องกันอากาศและความชื้นจากภายนอกเข้าไป ระหว่างการจัดเก็บหรือขนส่ง
 4. ระยะเวลา: ถุงพลาสติกกันสนิมสามารถป้องกันสนิมได้เป็นระยะเวลานานหลายเดือนถึงหลายปี ขึ้นอยู่กับปริมาณและความหนาของวัสดุที่ใส่ในถุง

ดังนั้นถุงพลาสติกกันสนิมจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเก็บรักษาชิ้นงานโลหะให้ปลอดภัยจากสนิมในระหว่างการจัดเก็บหรือขนส่ง​​​​​​​​​​​​​​​​

GreenVCI : ถุงพลาสติกกันสนิม ใช้ง่าย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

VCI Film Bag

ถุงพลาสติกกันสนิมคือถุงที่มีสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) ผสมอยู่ในเนื้อพลาสติก เพื่อป้องกันการเกิดสนิมบนชิ้นงานโลหะที่ห่อหุ้มด้วยถุงนี้ สาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อพลาสติกและเกาะบนผิวโลหะ ทำหน้าที่เหมือนเป็นฟิล์มบางๆ เคลือบที่ผิวโลหะ ป้องกันไม่ให้ความชื้นและออกซิเจนทำปฏิกิริยากับโลหะ จึงไม่เกิดสนิม ถุงพลาสติกกันสนิมมีข้อดีคือใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย และไม่ต้องใช้น้ำมันหรือสารเคมีอื่นๆ ในการป้องกันสนิม ถุงพลาสติกกันสนิมมีขนาดและความหนาต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน และประเภทของโลหะที่ต้องการป้องกันสนิม

GreenVCI : ถุงพลาสติกกันสนิมใช้ในงานห่อเหล็กและชิ้นส่วนโลหะ

ถุงพลาสติกกันสนิมหรือถุง VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) ใช้หลักการในการปล่อยไอระเหยจากเนื้อถุงเพื่อไปเกาะที่ผิวโลหะ ทำหน้าที่เหมือนเป็นชั้นฟิล์มเคลือบที่ผิวโลหะไว้ แทนการทาน้ำมันกันสนิมหรือการทาจาระบี. ถุงพลาสติกกันสนิมเหมาะสำหรับใช้ห่อหุ้มชิ้นงานชิ้นส่วนโลหะเพื่อป้องกันการเกิดสนิม โดยใช้ห่อหุ่มแบบมิดชิด ปิดสนิทคล้ายการห่อของขวัญ เพื่อให้สารป้องกันสนิมระเหยอยู่ภายใน โมเลกุลของสารจะทำหน้าที่เหมือนชั้นฟิล์ม ป้องกันการปฏิกริยาระหว่างผิวโลหะกับออกซิเจน โดยมีด้านที่เคลือบพลาสติก ทำหหน้าที่ป้องกันน้ำและความชื้นอยู่ด้านนอก

GreenVCI : ถุงมุ้งพลาสติกกันสนิมแบบรองก้นกล่อง

ถุงพลาสติกกันสนิมคือถุงที่มีสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) ผสมอยู่ในเนื้อพลาสติก เพื่อป้องกันการเกิดสนิมบนชิ้นงานโลหะที่ห่อหุ้มด้วยถุงนี้ สาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อพลาสติกและเกาะบนผิวโลหะ ทำหน้าที่เหมือนเป็นฟิล์มบางๆ เคลือบที่ผิวโลหะ ป้องกันไม่ให้ความชื้นและออกซิเจนทำปฏิกิริยากับโลหะ จึงไม่เกิดสนิม ถุงพลาสติกกันสนิมมีข้อดีคือใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย และไม่ต้องใช้น้ำมันหรือสารเคมีอื่นๆ ในการป้องกันสนิม ถุงพลาสติกกันสนิมมีขนาดและความหนาต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน และประเภทของโลหะที่ต้องการป้องกันสนิม

GreenVCI : ถุงพลาสติกกันสนิมบรรจุชิ้นส่วนโลหะ

ถุงพลาสติกกันสนิมคือ ถุงพลาสติกที่ผสมสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) ลงไปในเนื้อพลาสติก เพื่อป้องกันการเกิดสนิมบนผิวโลหะที่บรรจุอยู่ภายใน สาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อพลาสติกและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบางๆ ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงไม่เกิดการออกซิเดชันหรือสนิม

ถุงพลาสติกกันสนิมมีข้อดีอะไร? ถุงพลาสติกกันสนิมมีข้อดีอย่างน้อย 3 ประการคือ

 • ใช้งานง่าย สะดวก และปลอดภัย ไม่ต้องใช้น้ำมันหรือสารเคมีอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพ
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใช้พื้นที่เก็บน้ำมันหรือสารเคมี และไม่ต้องทำความสะอาดชิ้นงานก่อนใช้งาน
 • มีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันสนิมได้นานถึง 1-2 ปี และสามารถใช้กับโลหะชนิดต่างๆ ได้¹²³

GreenVCI : พลาสติกกันสนิมแบบเปิดปาก

พลาสติกกันสนิม หรือ VCI Film เป็นแผ่นฟิล์มที่ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลิเอธิลีน (Polyethylene) ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเกิดสนิมหรือป้องกันไม่ให้เกิดสนิม. สามารถใช้งานได้กับชิ้นส่วนโลหะ, เหล็ก, เครื่องจักร, ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดสนิมในระหว่างการจัดเก็บหรือการขนส่ง. พลาสติกกันสนิมได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนวิธีการป้องกันสนิมแบบดั้งเดิม เช่น การพ่นสารหรือชุบสารกันสนิม ซึ่งวิธีใหม่นี้ทำให้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

GreenVCI : ถุงพลาสติกกันสนิมแบบเปิดปาก


พลาสติกกันสนิมมีหลายชนิดและมีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันการเกิดออกไซด์บนผิวโลหะหรือเกิดสนิม พลาสติกกันสนิมที่มีคุณภาพสูงมักจะมีการเติมสารปรุงแต่งเพื่อให้มีความสามารถในการปล่อยไอระเหยในระดับโมเลกุลออกมาจากผิวของพลาสติก ซึ่งไอระเหยเหล่านี้จะเข้าไปทำปฏิกิริยาในระดับโมเลกุลเพื่อสร้างเป็นเสมือนชั้นฟิล์มป้องกันผิวโลหะจากความชื้นและออกซิเจนค่ะ

GreenVCI : การใช้งานพลาสติกกันสนิม

พลาสติกกันสนิม หรือ VCI Film คือแผ่นฟิล์มที่ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลิเอธิลีน
มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเกิดสนิม หรือป้องกันไม่ให้เกิดสนิม เหมาะสำหรับการใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะ เหล็ก เครื่องจักร ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนจะมีการจัดเก็บหรือส่งออกไปยังลูกค้า พลาสติกชนิดนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนการใช้แบบดั้งเดิม
คือการนำเอาชิ้นส่วนหรือโลหะต่างๆไปทำการพ่นสารหรือชุบสารกันสนิม ซึ่งอาจทำให้เสียเวลามากเกินไป และอาจทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย ด้วยเหตุนี้ พลาสติกกันสนิมจึงเป็นทางเลือกที่สะดวกและมีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันสนิมในหลากหลายอุตสาหกรรม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save