Featured

VCI Film or Anti-Corrosion Films
พลาสติกป้องกันสนิม(ป้องกันการกัดกร่อน)

VCI Anti-Corrosion Films
VCI Anti-Corrosion Films

What’s VCI FILMS?
พลาสติกกันสนิมคืออะไร?

พลาสติกกันสนิม (VCI Films or Anti-Corrosion Plastic Film) คือพลาสติกที่มีคุณสมบัตพิเศษอีกประเภทหนึ่ง คือสามารถช่วยยับป้องการเกิดสนิมหรือการกัดกร่อนที่ผิวของโลหะ โดยมีขบวนการผลิตเช่นเดียวกันพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์(Anti-Static Films) หรือพลาสติกป้องกันแสงยูวี(Anti-UV Films) คือในขบวนการผลิตจะต้องมีการเติมสารเจือปนชนิดพิเศษทีมีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดสนิมหรือการกัดกร่อน ( VCI Chemical Additives and Agents Product) ลงไปเพื่อผสมในเนื้อพลาสติกและสารVCI ดังกล่าวสามารถระเหยออกมาจากชั้นผิวของพลาติกได้เอง
Continue reading “VCI Film or Anti-Corrosion Films
พลาสติกป้องกันสนิม(ป้องกันการกัดกร่อน)”

Featured

VCI Plastic Bags-ถุงพลาสติกกันสนิม

VCI Plastic Bags-ถุงพลาสติกกันสนิม

VCI Plastic Bag หรือถุง VCI  คือถุงพลาสติกที่มีคุณสมบัติในการป้องกันสนิม(Anti-Corrosion Plastic Bag) เป็นเทคโนโลยีในการผลิตถุงพลาสติกอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มุ้งเน้นการใช้งานในกลุ่มชิ้นส่วนโลหะ เครื่องจักร ชิ้นส่วนรถยนต์ โครงสร้างเหล็ก การเก็บรักษาวัตถุดิบประเภทโลหะ การขนส่งสินค้าที่ต้องใช้เวลาเดินทางนานเป็นพิเศษ เช่นการขนส่งทางเรือ หรือแม้การป้องกันการเกิดอ๊อคไซด์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงอิเล็กทรอนิกส์
Continue reading “VCI Plastic Bags-ถุงพลาสติกกันสนิม”

GreenVCI : ถุงพลาสติกกันสนิมใช้กันผลิตภัณฑ์แบบใด

ถุงพลาสติกกันสนิมสำหรับใส่อะไหล่รถยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ในการเก็บรักษาชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้:

1. ป้องกันสนิม: ถุงเหล่านี้มีสารป้องกันสนิมที่ช่วยยับยั้งการเกิดสนิมบนชิ้นส่วนโลหะ

2. ป้องกันความชื้น: ช่วยป้องกันความชื้นไม่ให้สัมผัสกับอะไหล่โดยตรง

3. ป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรก: ปกป้องชิ้นส่วนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก

4. ใช้สำหรับการจัดเก็บระยะยาว: เหมาะสำหรับการเก็บอะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

5. ใช้งานได้กับอะไหล่หลายประเภท: เช่น เครื่องยนต์, เกียร์, อะไหล่เครื่องช่วงล่าง และอื่นๆ

ถุงประเภทนี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับอู่ซ่อมรถ, ร้านขายอะไหล่ หรือเจ้าของรถที่ต้องการเก็บอะไหล่ไว้ใช้ในอนาคต

GreenVCI : ข้อดีของการใช้พลาสติกกันสนิม


ถุงพลาสติกกันสนิมเป็นถุงพลาสติกที่มีสารยับยั้งการกัดกร่อน (Volatile Corrosion Inhibitor หรือ VCI) ผสมอยู่ มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนของโลหะ โดยทั่วไปใช้สำหรับ:

 1. บรรจุภัณฑ์สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
 2. การขนส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 3. การเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์โลหะ
 4. การป้องกันการกัดกร่อนในระหว่างการขนส่งทางทะเล

ถุงเหล่านี้ปล่อยไอระเหยของสาร VCI ที่เคลือบผิวโลหะเป็นฟิล์มบางๆ ช่วยป้องกันความชื้นและสารกัดกร่อนอื่นๆ

GreenVCI : คุณสมบัติถุงพลาสติกกันสนิม

ถุงพลาสติกกันสนิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับป้องกันชิ้นส่วนโลหะจากการเกิดสนิม โดยทั่วไปมีคุณสมบัติดังนี้:

 1. ทำจากพลาสติกพิเศษที่มีสารป้องกันการเกิดออกซิเดชัน
 2. ช่วยป้องกันความชื้นและออกซิเจนไม่ให้สัมผัสกับผิวโลหะ
 3. มักใช้กับชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์โลหะที่ต้องเก็บรักษาเป็นเวลานาน
 4. เหมาะสำหรับการขนส่งหรือจัดเก็บสินค้าโลหะในระยะยาว
 5. มีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของชิ้นงาน

ถุงประเภทนี้ช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์โลหะและรักษาคุณภาพไว้ได้

GreenVCI : ปกป้องชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยพลาสติกกันสนิม

พลาสติกกันสนิมมีหลายชนิดและมีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันการเกิดออกไซด์บนผิวโลหะหรือเกิดสนิม พลาสติกกันสนิมที่มีคุณภาพสูงมักจะมีการเติมสารปรุงแต่งเพื่อให้มีความสามารถในการปล่อยไอระเหยในระดับโมเลกุลออกมาจากผิวของพลาสติก ซึ่งไอระเหยเหล่านี้จะเข้าไปทำปฏิกิริยาในระดับโมเลกุลเพื่อสร้างเป็นเสมือนชั้นฟิล์มป้องกันผิวโลหะจากความชื้นและออกซิเจนค่ะ

GreenVCI : ปกป้องชิ้นส่วนโลหะด้วยพลาสติกกันสนิม

ถุงพลาสติกกันสนิมหลากหลายชนิดที่เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ รวมถึงถุงซิปล็อค VCI, ถุงคลุมเครื่องจักรเพื่อป้องกันสนิม, และถุงปลายเปิดขนาดใหญ่สำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่
พวกเขาให้การป้องกันที่ยอดเยี่ยมสำหรับชิ้นงานโลหะที่มีค่าและสามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการได้

GreenVCI : ถุงพลาสติกกันสนิมทำงานอย่างไร ?

ถุงพลาสติกกันสนิม (หรือถุง VCI – Volatile Corrosion Inhibitor) เป็นถุงพลาสติกที่ผสมสาร VCI ลงไปในเนื้อพลาสติกเพื่อป้องกันการเกิดสนิมบนผิวโลหะที่บรรจุอยู่ภายใน สาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อพลาสติกและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบาง ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงไม่เกิดการออกซิเดชันหรือสนิม ถุงพลาสติกกันสนิมมีข้อดีคือใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย และไม่ต้องใช้น้ำมันหรือสารเคมีอื่นในการป้องกันสนิม ขนาดและความหนาของถุงพลาสติกกันสนิมมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานและประเภทของโลหะที่ต้องการป้องกันสนิม

GreenVCI : รับผลิตและออกแบบถุงพลาสติกกันสนิม

ถุงพลาสติกกันสนิมเป็นถุงที่ผลิตจากพลาสติกพิเศษที่ช่วยป้องกันการเกิดสนิมในวัสดุหรือชิ้นส่วนต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์สำหรับใช้บรรจุและจัดเก็บวัสดุที่เป็นโลหะ อะไหล่ เครื่องมือ หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเกิดสนิมได้ ลักษณะสำคัญของถุงพลาสติกกันสนิม ดังนี้

 1. วัสดุทำจากพลาสติกที่มีคุณสมบัติกันความชื้นและป้องกันการแพร่กระจายของก๊าซต่างๆ ที่ก่อให้เกิดสนิมได้ เช่น พอลิเอไมด์, โพลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) เป็นต้น
 2. มีการเคลือบหรือผสมสารเคมีพิเศษ เช่น สารดูดซับออกซิเจน สารดูดความชื้น เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาวัสดุให้ปลอดภัยจากสนิม
 3. บรรจุภัณฑ์มีลักษณะกันอากาศและความชื้นจากภายนอกเข้าไปได้ดี มักจะถูกเป่าลมออกให้แน่น แล้วปิดผนึกแบบสุญญากาศหรือบรรจุแก๊สเฉื่อย

ถุงพลาสติกกันสนิมจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันสนิมในระยะยาว ช่วยยืดอายุการใช้งานและรักษาคุณภาพของชิ้นส่วนต่างๆไว้ได้นาน​​​​​​​​​​​​​​​​

GreenVCI : กระบวนการทำงานของถุงพลาสติกกันสนิม

ถุงพลาสติกกันสนิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการเกิดสนิมในชิ้นงานโลหะ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วัสดุ: ถุงพลาสติกกันสนิมผลิตจากพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนหรือพอลิโพรพิลีนที่มีความหนาและเหนียวแน่น สามารถป้องกันความชื้นและอากาศจากภายนอกได้
 2. ภายในถุง: ภายในถุงพลาสติกกันสนิมมีสารเคมีพิเศษชนิดดูดซับออกซิเจนและความชื้นที่ทำให้เกิดสนิม เพื่อสร้างบรรยากาศปราศจากออกซิเจนและความชื้น
 3. การใช้งาน: นำชิ้นงานโลหะใส่ลงในถุงพลาสติกกันสนิม ปิดปากถุงให้สนิท ป้องกันอากาศและความชื้นจากภายนอกเข้าไป ระหว่างการจัดเก็บหรือขนส่ง
 4. ระยะเวลา: ถุงพลาสติกกันสนิมสามารถป้องกันสนิมได้เป็นระยะเวลานานหลายเดือนถึงหลายปี ขึ้นอยู่กับปริมาณและความหนาของวัสดุที่ใส่ในถุง

ดังนั้นถุงพลาสติกกันสนิมจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเก็บรักษาชิ้นงานโลหะให้ปลอดภัยจากสนิมในระหว่างการจัดเก็บหรือขนส่ง​​​​​​​​​​​​​​​​

GreenVCI : ถุงพลาสติกกันสนิม ใช้ง่าย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

VCI Film Bag

ถุงพลาสติกกันสนิมคือถุงที่มีสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) ผสมอยู่ในเนื้อพลาสติก เพื่อป้องกันการเกิดสนิมบนชิ้นงานโลหะที่ห่อหุ้มด้วยถุงนี้ สาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อพลาสติกและเกาะบนผิวโลหะ ทำหน้าที่เหมือนเป็นฟิล์มบางๆ เคลือบที่ผิวโลหะ ป้องกันไม่ให้ความชื้นและออกซิเจนทำปฏิกิริยากับโลหะ จึงไม่เกิดสนิม ถุงพลาสติกกันสนิมมีข้อดีคือใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย และไม่ต้องใช้น้ำมันหรือสารเคมีอื่นๆ ในการป้องกันสนิม ถุงพลาสติกกันสนิมมีขนาดและความหนาต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน และประเภทของโลหะที่ต้องการป้องกันสนิม

GreenVCI : ถุงพลาสติกกันสนิมใช้ในงานห่อเหล็กและชิ้นส่วนโลหะ

ถุงพลาสติกกันสนิมหรือถุง VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) ใช้หลักการในการปล่อยไอระเหยจากเนื้อถุงเพื่อไปเกาะที่ผิวโลหะ ทำหน้าที่เหมือนเป็นชั้นฟิล์มเคลือบที่ผิวโลหะไว้ แทนการทาน้ำมันกันสนิมหรือการทาจาระบี. ถุงพลาสติกกันสนิมเหมาะสำหรับใช้ห่อหุ้มชิ้นงานชิ้นส่วนโลหะเพื่อป้องกันการเกิดสนิม โดยใช้ห่อหุ่มแบบมิดชิด ปิดสนิทคล้ายการห่อของขวัญ เพื่อให้สารป้องกันสนิมระเหยอยู่ภายใน โมเลกุลของสารจะทำหน้าที่เหมือนชั้นฟิล์ม ป้องกันการปฏิกริยาระหว่างผิวโลหะกับออกซิเจน โดยมีด้านที่เคลือบพลาสติก ทำหหน้าที่ป้องกันน้ำและความชื้นอยู่ด้านนอก

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save