Featured

VCI Film or Anti-Corrosion Films
พลาสติกป้องกันสนิม(ป้องกันการกัดกร่อน)

VCI Anti-Corrosion Films
VCI Anti-Corrosion Films

What’s VCI FILMS?
พลาสติกกันสนิมคืออะไร?

พลาสติกกันสนิม (VCI Films or Anti-Corrosion Plastic Film) คือพลาสติกที่มีคุณสมบัตพิเศษอีกประเภทหนึ่ง คือสามารถช่วยยับป้องการเกิดสนิมหรือการกัดกร่อนที่ผิวของโลหะ โดยมีขบวนการผลิตเช่นเดียวกันพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์(Anti-Static Films) หรือพลาสติกป้องกันแสงยูวี(Anti-UV Films) คือในขบวนการผลิตจะต้องมีการเติมสารเจือปนชนิดพิเศษทีมีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดสนิมหรือการกัดกร่อน ( VCI Chemical Additives and Agents Product) ลงไปเพื่อผสมในเนื้อพลาสติกและสารVCI ดังกล่าวสามารถระเหยออกมาจากชั้นผิวของพลาติกได้เอง
Continue reading “VCI Film or Anti-Corrosion Films
พลาสติกป้องกันสนิม(ป้องกันการกัดกร่อน)”

Featured

VCI Plastic Bags-ถุงพลาสติกกันสนิม

VCI Plastic Bags-ถุงพลาสติกกันสนิม

VCI Plastic Bag หรือถุง VCI  คือถุงพลาสติกที่มีคุณสมบัติในการป้องกันสนิม(Anti-Corrosion Plastic Bag) เป็นเทคโนโลยีในการผลิตถุงพลาสติกอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มุ้งเน้นการใช้งานในกลุ่มชิ้นส่วนโลหะ เครื่องจักร ชิ้นส่วนรถยนต์ โครงสร้างเหล็ก การเก็บรักษาวัตถุดิบประเภทโลหะ การขนส่งสินค้าที่ต้องใช้เวลาเดินทางนานเป็นพิเศษ เช่นการขนส่งทางเรือ หรือแม้การป้องกันการเกิดอ๊อคไซด์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงอิเล็กทรอนิกส์
Continue reading “VCI Plastic Bags-ถุงพลาสติกกันสนิม”

GreenVCI : ถุงพลาสติกกันสนิมแบบเปิดปาก


พลาสติกกันสนิมมีหลายชนิดและมีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันการเกิดออกไซด์บนผิวโลหะหรือเกิดสนิม พลาสติกกันสนิมที่มีคุณภาพสูงมักจะมีการเติมสารปรุงแต่งเพื่อให้มีความสามารถในการปล่อยไอระเหยในระดับโมเลกุลออกมาจากผิวของพลาสติก ซึ่งไอระเหยเหล่านี้จะเข้าไปทำปฏิกิริยาในระดับโมเลกุลเพื่อสร้างเป็นเสมือนชั้นฟิล์มป้องกันผิวโลหะจากความชื้นและออกซิเจนค่ะ

GreenVCI : การใช้งานพลาสติกกันสนิม

พลาสติกกันสนิม หรือ VCI Film คือแผ่นฟิล์มที่ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลิเอธิลีน
มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเกิดสนิม หรือป้องกันไม่ให้เกิดสนิม เหมาะสำหรับการใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะ เหล็ก เครื่องจักร ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนจะมีการจัดเก็บหรือส่งออกไปยังลูกค้า พลาสติกชนิดนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนการใช้แบบดั้งเดิม
คือการนำเอาชิ้นส่วนหรือโลหะต่างๆไปทำการพ่นสารหรือชุบสารกันสนิม ซึ่งอาจทำให้เสียเวลามากเกินไป และอาจทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย ด้วยเหตุนี้ พลาสติกกันสนิมจึงเป็นทางเลือกที่สะดวกและมีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันสนิมในหลากหลายอุตสาหกรรม

Green VCI Film

ข้อควรระวังในการใช้งานถุงพลาสติก VCI
ข้อควรระวังในการใช้งานถุงพลาสติก VCI

GreenVCI : ข้อควรระวังในการใช้งานถุงพลาสติก VCI

ถุงพลาสติกกันสนิมคือ ถุงพลาสติกที่ผสมสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) ลงไปในเนื้อพลาสติก เพื่อป้องกันการเกิดสนิมบนผิวโลหะที่บรรจุอยู่ภายใน สาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อพลาสติกและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบางๆ ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงไม่เกิดการออกซิเดชันหรือสนิม

ถุงพลาสติกกันสนิมมีหลายประเภท แต่ในที่นี้เราจะพูดถึง ถุงพลาสติก VCI ซึ่งมีลักษณะการทำงานดังนี้:

  • ถุงพลาสติก VCI มีสาร VCI ผสมอยู่ในชั้นฟิล์มของถุง สารเคมีชนิดพิเศษนี้จะป้องกันการเกิดปฎิกิริยาของน้ำและออกซิเจนกับโลหะ โดยสาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อพลาสติกและแพร่ปกคลุมบริเวณพื้นผิวชิ้นงานโลหะที่อยู่ด้านใน ซึ่งเปรียบเสมือนการพ่นสเปรย์กันสนิมบางๆ บนตัวชิ้นงาน ทำให้ไม่ให้ความชื้นสัมผัสในตัวชิ้นงานและป้องกันการเกิดสนิม

ถุงพลาสติก VCI มีประโยชน์ในการป้องกันสนิมของชิ้นงานโลหะที่อยู่ภายใน และเหมาะสำหรับใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล่องเครื่องมือช่าง กล่องแผนควบคุมไฟฟ้า กล่องเก็บอาวุธปีน และอื่นๆ อายุการใช้งานของถุงพลาสติก VCI อยู่ระหว่าง 1 ปี ถึง 2 ปี

ควรระวังในการใช้งานถุงพลาสติก VCI ให้เหมาะสมกับชนิดของโลหะและสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน และควรตรวจสอบความเหมาะสมก่อนใช้งานเสมอ

GreenVCI : การทำงานของถุงพลาสติกกันสนิม

ถุงพลาสติกกันสนิมคือ ถุงพลาสติกที่ผสมสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) ลงไปในเนื้อพลาสติก เพื่อป้องกันการเกิดสนิมบนผิวโลหะที่บรรจุอยู่ภายใน สาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อพลาสติกและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบางๆ ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงไม่เกิดการออกซิเดชันหรือสนิม

ถุงพลาสติกกันสนิมมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความหนา วัสดุที่ใช้เคลือบ และการใช้งาน บางประเภทมีการสกรีนโลโก้บนถุง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ของผู้ผลิต บางประเภทมีการรวมถุงพลาสติกกับส่วนประกอบอื่น เช่น กระดาษ โฟม หรือกระดาษอลูมิเนียม เพื่อเพิ่มความทนทานและป้องกันความชื้นได้ดีขึ้น

ถุงพลาสติกกันสนิมเหมาะสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการผลิตชิ้นส่วนโลหะ หรืองานเหล็กทุกประเภท เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรมยาง และอื่นๆ ถุงพลาสติกกันสนิมช่วยลดขั้นตอนการทำงานในการป้องกันสนิม ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของขบวนการผลิต

GreenVCI : ถุงซิปล็อคพลาสติกกันสนิม

ถุงพลาสติกช่วยป้องกันสนิม VCI Bag ถุงกันสนิม นวัฒกรรมใหม่ในการป้องกันสนิม ใช้ง่าย สะดวก ปลอดภัย ป้องกันสนิม คราบเกลือหรือคราบหมองบริเวณพื้นผิวโลหะต่างๆเช่นอะลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง เป็นต้น สามารถใช้กับอุปกรณ์ในครัวเรือนได้เช่น กล่องเครื่องมือช่าง กล่องแผนควบคุม ไฟฟ้า กล่องเก็บอาวุธปีน อายุการใช้งาน 1ปี ถึง 2ปี

VCI ที่ย่อมาจาก Volatile Corrosion Inhibitor หรือ ตัวยับยั้งป้องกันการกัดกร่อน ซึ่งอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์กันสนิม Rust protection ชนิดหนึ่ง แต่เดิมนั้นตัว VCI ได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่ช้านานแล้ว เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ – หรือสินค้าที่ส่งเข้าตู้คอนเทนเนอร์ข้ามประเทศ เพราะกันความแปรปวนของอากาศที่จะทำให้เกิดความเสียหายของชิ้นงานได้ เดิมจะอยู่ในรูปแบบของ แผ่นหรือถุงพาสติกที่เคลือบสารป้องกันสนิมเพื่อคลุมชิ้นงานนั้นๆ

GreenVCI : ถุงพลาสติกกันสนิม

พลาสติกกันสนิมเป็นพลาสติกชนิดLDPE ที่มีการเติมสารปรุงแต่งเพื่อให้มีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยป้องกันการเกิดออกไซด์บนผิวโลหะหรือเกิดสนิม
โดยสารป้องกันสนิมหรือสารVCI จะมีคุณสมบัติพิเศษในการปล่อยไอระเหยในระดับโมเลกุลออกมาจากผิวของพลาสติกจากนั้นไอระเหยจะเข้าไปทำปฏิกิริยาในระดับโมเลกุลเพื่อสร้างเป็นเสมือนชั้นฟิล์มเพื่อป้องกันผิวโลหะ จากความชื้นและออกซิเจน

GreenVCI : ถุงพลาสติกกันสนิมVCI (Volatile Corrosion Inhibitor)

ถุงพลาสติกกันสนิมคือถุงที่มีสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor)

ผสมอยู่ในเนื้อพลาสติก เพื่อป้องกันการเกิดสนิมบนชิ้นงานโลหะที่ห่อหุ้มด้วยถุงนี้ สาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อพลาสติกและเกาะบนผิวโลหะ ทำหน้าที่เหมือนเป็นฟิล์มบางๆ เคลือบที่ผิวโลหะ ป้องกันไม่ให้ความชื้นและออกซิเจนทำปฏิกิริยากับโลหะ จึงไม่เกิดสนิม

ถุงพลาสติกกันสนิมมีข้อดีคือใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย และไม่ต้องใช้น้ำมันหรือสารเคมีอื่นๆ ในการป้องกันสนิม ถุงพลาสติกกันสนิมมีขนาดและความหนาต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน และประเภทของโลหะที่ต้องการป้องกันสนิม

GreenVCI : คุณสมบัติถุงพลาสติกกันสนิม

พลาสติกกันสนิมคือพลาสติกที่มีสารเคมีที่ยับยั้งการเกิดสนิมบนผิวโลหะ

สารเคมีเหล่านี้จะระเหยออกมาจากพลาสติกและเข้าไปเคลือบผิวโลหะ ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาของโลหะกับน้ำและออกซิเจน พลาสติกกันสนิมมีประโยชน์ในการบรรจุหรือคลุมชิ้นส่วนโลหะที่ต้องการป้องกันการกัดกร่อน โดยไม่ต้องใช้สารชุบหรือพ่นสนิม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save