GreenVCI : กระบวนการทำงานของถุงพลาสติกกันสนิม

ถุงพลาสติกกันสนิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการเกิดสนิมในชิ้นงานโลหะ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  1. วัสดุ: ถุงพลาสติกกันสนิมผลิตจากพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนหรือพอลิโพรพิลีนที่มีความหนาและเหนียวแน่น สามารถป้องกันความชื้นและอากาศจากภายนอกได้
  2. ภายในถุง: ภายในถุงพลาสติกกันสนิมมีสารเคมีพิเศษชนิดดูดซับออกซิเจนและความชื้นที่ทำให้เกิดสนิม เพื่อสร้างบรรยากาศปราศจากออกซิเจนและความชื้น
  3. การใช้งาน: นำชิ้นงานโลหะใส่ลงในถุงพลาสติกกันสนิม ปิดปากถุงให้สนิท ป้องกันอากาศและความชื้นจากภายนอกเข้าไป ระหว่างการจัดเก็บหรือขนส่ง
  4. ระยะเวลา: ถุงพลาสติกกันสนิมสามารถป้องกันสนิมได้เป็นระยะเวลานานหลายเดือนถึงหลายปี ขึ้นอยู่กับปริมาณและความหนาของวัสดุที่ใส่ในถุง

ดังนั้นถุงพลาสติกกันสนิมจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเก็บรักษาชิ้นงานโลหะให้ปลอดภัยจากสนิมในระหว่างการจัดเก็บหรือขนส่ง​​​​​​​​​​​​​​​​

GreenVCI : ถุงพลาสติกกันสนิมใช้ในงานห่อเหล็กและชิ้นส่วนโลหะ

ถุงพลาสติกกันสนิมหรือถุง VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) ใช้หลักการในการปล่อยไอระเหยจากเนื้อถุงเพื่อไปเกาะที่ผิวโลหะ ทำหน้าที่เหมือนเป็นชั้นฟิล์มเคลือบที่ผิวโลหะไว้ แทนการทาน้ำมันกันสนิมหรือการทาจาระบี. ถุงพลาสติกกันสนิมเหมาะสำหรับใช้ห่อหุ้มชิ้นงานชิ้นส่วนโลหะเพื่อป้องกันการเกิดสนิม โดยใช้ห่อหุ่มแบบมิดชิด ปิดสนิทคล้ายการห่อของขวัญ เพื่อให้สารป้องกันสนิมระเหยอยู่ภายใน โมเลกุลของสารจะทำหน้าที่เหมือนชั้นฟิล์ม ป้องกันการปฏิกริยาระหว่างผิวโลหะกับออกซิเจน โดยมีด้านที่เคลือบพลาสติก ทำหหน้าที่ป้องกันน้ำและความชื้นอยู่ด้านนอก

GreenVCI : ถุงมุ้งพลาสติกกันสนิมแบบรองก้นกล่อง

ถุงพลาสติกกันสนิมคือถุงที่มีสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) ผสมอยู่ในเนื้อพลาสติก เพื่อป้องกันการเกิดสนิมบนชิ้นงานโลหะที่ห่อหุ้มด้วยถุงนี้ สาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อพลาสติกและเกาะบนผิวโลหะ ทำหน้าที่เหมือนเป็นฟิล์มบางๆ เคลือบที่ผิวโลหะ ป้องกันไม่ให้ความชื้นและออกซิเจนทำปฏิกิริยากับโลหะ จึงไม่เกิดสนิม ถุงพลาสติกกันสนิมมีข้อดีคือใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย และไม่ต้องใช้น้ำมันหรือสารเคมีอื่นๆ ในการป้องกันสนิม ถุงพลาสติกกันสนิมมีขนาดและความหนาต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน และประเภทของโลหะที่ต้องการป้องกันสนิม

GreenVCI : ถุงพลาสติกกันสนิมบรรจุชิ้นส่วนโลหะ

ถุงพลาสติกกันสนิมคือ ถุงพลาสติกที่ผสมสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) ลงไปในเนื้อพลาสติก เพื่อป้องกันการเกิดสนิมบนผิวโลหะที่บรรจุอยู่ภายใน สาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อพลาสติกและเคลือบผิวโลหะเป็นชั้นบางๆ ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถสัมผัสกับผิวโลหะได้ จึงไม่เกิดการออกซิเดชันหรือสนิม

ถุงพลาสติกกันสนิมมีข้อดีอะไร? ถุงพลาสติกกันสนิมมีข้อดีอย่างน้อย 3 ประการคือ

  • ใช้งานง่าย สะดวก และปลอดภัย ไม่ต้องใช้น้ำมันหรือสารเคมีอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพ
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใช้พื้นที่เก็บน้ำมันหรือสารเคมี และไม่ต้องทำความสะอาดชิ้นงานก่อนใช้งาน
  • มีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันสนิมได้นานถึง 1-2 ปี และสามารถใช้กับโลหะชนิดต่างๆ ได้¹²³

GreenVCI : พลาสติกกันสนิมแบบเปิดปาก

พลาสติกกันสนิม หรือ VCI Film เป็นแผ่นฟิล์มที่ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลิเอธิลีน (Polyethylene) ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเกิดสนิมหรือป้องกันไม่ให้เกิดสนิม. สามารถใช้งานได้กับชิ้นส่วนโลหะ, เหล็ก, เครื่องจักร, ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดสนิมในระหว่างการจัดเก็บหรือการขนส่ง. พลาสติกกันสนิมได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนวิธีการป้องกันสนิมแบบดั้งเดิม เช่น การพ่นสารหรือชุบสารกันสนิม ซึ่งวิธีใหม่นี้ทำให้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

GreenVCI : ถุงพลาสติกกันสนิมแบบเปิดปาก


พลาสติกกันสนิมมีหลายชนิดและมีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันการเกิดออกไซด์บนผิวโลหะหรือเกิดสนิม พลาสติกกันสนิมที่มีคุณภาพสูงมักจะมีการเติมสารปรุงแต่งเพื่อให้มีความสามารถในการปล่อยไอระเหยในระดับโมเลกุลออกมาจากผิวของพลาสติก ซึ่งไอระเหยเหล่านี้จะเข้าไปทำปฏิกิริยาในระดับโมเลกุลเพื่อสร้างเป็นเสมือนชั้นฟิล์มป้องกันผิวโลหะจากความชื้นและออกซิเจนค่ะ

GreenVCI : การใช้งานพลาสติกกันสนิม

พลาสติกกันสนิม หรือ VCI Film คือแผ่นฟิล์มที่ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลิเอธิลีน
มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเกิดสนิม หรือป้องกันไม่ให้เกิดสนิม เหมาะสำหรับการใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะ เหล็ก เครื่องจักร ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนจะมีการจัดเก็บหรือส่งออกไปยังลูกค้า พลาสติกชนิดนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนการใช้แบบดั้งเดิม
คือการนำเอาชิ้นส่วนหรือโลหะต่างๆไปทำการพ่นสารหรือชุบสารกันสนิม ซึ่งอาจทำให้เสียเวลามากเกินไป และอาจทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย ด้วยเหตุนี้ พลาสติกกันสนิมจึงเป็นทางเลือกที่สะดวกและมีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันสนิมในหลากหลายอุตสาหกรรม

GreenVCI : ถุงซิปล็อคพลาสติกกันสนิม

ถุงพลาสติกช่วยป้องกันสนิม VCI Bag ถุงกันสนิม นวัฒกรรมใหม่ในการป้องกันสนิม ใช้ง่าย สะดวก ปลอดภัย ป้องกันสนิม คราบเกลือหรือคราบหมองบริเวณพื้นผิวโลหะต่างๆเช่นอะลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง เป็นต้น สามารถใช้กับอุปกรณ์ในครัวเรือนได้เช่น กล่องเครื่องมือช่าง กล่องแผนควบคุม ไฟฟ้า กล่องเก็บอาวุธปีน อายุการใช้งาน 1ปี ถึง 2ปี

VCI ที่ย่อมาจาก Volatile Corrosion Inhibitor หรือ ตัวยับยั้งป้องกันการกัดกร่อน ซึ่งอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์กันสนิม Rust protection ชนิดหนึ่ง แต่เดิมนั้นตัว VCI ได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่ช้านานแล้ว เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ – หรือสินค้าที่ส่งเข้าตู้คอนเทนเนอร์ข้ามประเทศ เพราะกันความแปรปวนของอากาศที่จะทำให้เกิดความเสียหายของชิ้นงานได้ เดิมจะอยู่ในรูปแบบของ แผ่นหรือถุงพาสติกที่เคลือบสารป้องกันสนิมเพื่อคลุมชิ้นงานนั้นๆ

GreenVCI : ถุงพลาสติกกันสนิม

พลาสติกกันสนิมเป็นพลาสติกชนิดLDPE ที่มีการเติมสารปรุงแต่งเพื่อให้มีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยป้องกันการเกิดออกไซด์บนผิวโลหะหรือเกิดสนิม
โดยสารป้องกันสนิมหรือสารVCI จะมีคุณสมบัติพิเศษในการปล่อยไอระเหยในระดับโมเลกุลออกมาจากผิวของพลาสติกจากนั้นไอระเหยจะเข้าไปทำปฏิกิริยาในระดับโมเลกุลเพื่อสร้างเป็นเสมือนชั้นฟิล์มเพื่อป้องกันผิวโลหะ จากความชื้นและออกซิเจน

GreenVCI : ถุงพลาสติกกันสนิมVCI (Volatile Corrosion Inhibitor)

ถุงพลาสติกกันสนิมคือถุงที่มีสาร VCI (Volatile Corrosion Inhibitor)

ผสมอยู่ในเนื้อพลาสติก เพื่อป้องกันการเกิดสนิมบนชิ้นงานโลหะที่ห่อหุ้มด้วยถุงนี้ สาร VCI จะระเหยออกมาจากเนื้อพลาสติกและเกาะบนผิวโลหะ ทำหน้าที่เหมือนเป็นฟิล์มบางๆ เคลือบที่ผิวโลหะ ป้องกันไม่ให้ความชื้นและออกซิเจนทำปฏิกิริยากับโลหะ จึงไม่เกิดสนิม

ถุงพลาสติกกันสนิมมีข้อดีคือใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย และไม่ต้องใช้น้ำมันหรือสารเคมีอื่นๆ ในการป้องกันสนิม ถุงพลาสติกกันสนิมมีขนาดและความหนาต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน และประเภทของโลหะที่ต้องการป้องกันสนิม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save