VCI CHIP for Gun Case แผ่นสารกันสนิม-กล่องใส่ปืน

VCI CHIPs for Gun Case
VCI CHIPs for Gun Case

แผ่นสารกันสนิมสำหรับกล่องใส่ปืน
(VCI CHIP for Gun Case)

สำหรับในกลุ่มคนทีหลงไหลปืน ไมว่าจะในมุมของกีฬาหรืองานอดิเรกหรือของสะสม ปัญหาหนึ่งที่สร้างความกังวลใจให้กับเจ้าปืนกระบอกรักคือปัญหาเรื่องสนิมเหล็กที่เกิดขึ้น ซึ่งวิธีที่นิยมใช้กันคือการชโลมน้ำมันป้องกันสนิมเหล็ก (Rust Protection Oil)การแพ็คด้วยถุงพลาสติกแบบสูญญากาศ (Vacuum Bag)การใช้สารดูดความชื้น(Silica Gel) หรือการรมดำ (Metal Blackening)
วันนี้ทาง ENDUPAK อยากขอแนะนำอีกรูปแบบในการเก็บรักษาอาวุธอันแสนรักของท่าน
คือการป้องกันสนิมในรูปแบบของสารไอระเหยหรือVCI (Volatile Corrosion Inhibitor)

VCI CHIP Packaging
VCI CHIP Packaging

Continue reading “VCI CHIP for Gun Case แผ่นสารกันสนิม-กล่องใส่ปืน”