ถุงพลาสติกกันสนิมกับการเก็บรักษาปืน

รูปประกอบถุงกันสนิมสำหรับปืน
รูปประกอบถุงกันสนิมสำหรับปืน

จำหน่ายถุงพลาสติกกันสนิม
สำหรับใส่อาวุธปืน (Anti-Corrosion Weapon Protection Bags)
ขนาดมาตรฐาน
ถุงใส่ปืนสั่น
ขนาด กxย: 10×12นิ้ว
ถุงใส่ปืนยาว
ขนาด กxย: 10×40นิ้ว
ความหนา100micron(0.1mm)
และรับสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการ
หลักการของถุงกันสนิมคือใ้ช้การระเหยของโมเลกุลสารป้องกันสนิม (Volatile Corrosion Inhibitor)
ที่ระเหยจากตัวถุงมาเคลือบที่ผิวโลหะ ทำหน้าเหมือนเป็นชั้นฟิล์มป้องกันไม่ให้ผิวโลหะทำปฏิกริยากับออกซิเจนและความชื้นซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดสนิม

Leave a Reply