From Ingot to Racing Rims

Wheel molding
Wheel molding

ล้ออัลลอยด์ (Aluminum Alloy Disk Wheel) หรือเรียกกันทั่วไปว่าล้อแมก ซึ่งใช้กันทั่วไปจะในรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล เช่นรถยนนั่งขนาดเล็กหรือรถเก๋ง รถยนต์นั่ง 7ที่นั่งหรือรถเอสยูวี หรือรถกระบะ ซึ่งโดยส่วนมากใช้ขบวนการหล่อขึ้นรูปแบบอาศัยแรงโน้มถ่วงหรื  Gravity Casting จากรูปจะเห็นว่าตัวแม่พิมพ์ (Molding) จะประกอบด้วย 4 ส่วนคือ

1. แม่พิมพ์ส่วนบน (Top Mold)

2.แม่พิพม์ด้านข้าง (Side Mold)

3.แม่พิมพ์ส่วนล่าง (Bottom Mold)

4.แม่พิมพ์ประคอง (Support Mold)
Continue reading “From Ingot to Racing Rims”