Shrinkable VCi Film-พลาสติกกันสนิมแบบฟิล์มหด

VCI Shrink Film
VCI Shrink Film

Shrinkable VCi Film-ถุงพลาสติกกันสนิมแบบฟิล์มหด

พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ใช้งานถุงพลาสติกกันสนิมโดยกรณีของลูกค้ารายนี้ต้องการ ต้องการรวมคุณสมบัติของฟิล์มหด หรือชิ๊งค์ฟิล์ม(Shrink Film) และคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดสนิมของ VCI Film มาไว้ในตัวเดียวกัน
โดยสามารถหดตัวเมื่อโดนความร้อนผสมผสานคุณสมบัติในการป้องกันสนิมและสามารถหดเข้ารูปตามขนาดของชิ้นงานได้ เมื่อโดนความร้อน ไม่ว่าจะใช้เครื่องเป่าลมร้อนแบบมือถือ(heat gun)หรือจะใช้เป็นแบบอุโมงค์ความร้อน(heat tunnel)
งานนี้ทางทีมงานได้ทุ่มเทในการพัฒนาสูตรทางเคมีที่เหมาะเพื่อให้ได้ถุงป้องกันสนิมแบบฟิล์มหด (Shrinkable VCI Film) ที่สมบูรณ์ที่สุดออกมา เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการยับยั้งการเกิดสนิม

VCI shrink Film
VCI shrink Film
VCI shrink Film
VCI shrink Film
VCI shrink Film
VCI shrink Film

Leave a Reply