โรงงานอุตสาหกรรมสั่งหยุดอย่าลืมใช้ถุงกันสนิมก่อนหยุด

ภาพประกอบโรงงานอุตสาหกรรม
ภาพประกอบโรงงานอุตสาหกรรม

ช่วงนี้โควิดกำลังเป็นที่ระบาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจึงทำให้โรงงานต่างพากันหยุดกิจการชั่วคราวเพื่อลดการรวมตัวกัน วันนี้เราจึงมีเรื่องการถนอมวัตถุโลหะ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อให้ไม่เสื่อมสภาพและคงสภาพสำหรับอุตสาหกรรมโรงงานและครัวเรือน โดยการใช้ถุงพลาสติกกันสนิมในการคลุมสิ่งของได้ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ถุงพลาสติกกันสนิมเหมาะสำหรับใช้งานในการเก็บถนอมโลหะเวลาที่ไม่ได้ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้สนิมเกิดขึ้นนั้นเอง
อย่างไรก็ตามสามารถใช้ควบคู่ VCi Bag ,  VCi liquid และ VCi Chip ได้อีกด้วย

ภาพประกอบโรงงานอุตสาหกรรม

ภาพประกอบโรงงานอุตสาหกรรม

Leave a Reply