คำแนะนำการใช้งานพลาสติกกันสนิม

คำแนะนำในการใช้งานพลาสติกกันสนิม
คำแนะนำในการใช้งานพลาสติกกันสนิม

How to use VCi Packaging Film

บ่อยครั้งที่มักจะได้ยินหลายๆท่านเข้าใจผิดเรื่องหลักการทำงานและวิธีการใช้งานถุงพลาสติกกันสนิม ซึ่งชื่อก็บอกเป็นนัยอยู่แล้วนะครับว่าช่วยป้องกันสนิม ดังนั้นจึงจะต้องใช้ให้ถูกวิธีเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการป้องกันอย่างสูงสุดครับ โดยชิ้นงานโลหะที่ต้องการปกป้องจะต้องอยู่ในสภาพที่สะอาดปราศจากสนิมมาก่อน เพระาถุงกันสนิมไม่สามารถช่วยยับยั้งการเกิดสนิมในกรณีใช้ผิดวิธี คือมีบางท่านเข้าใจผิดคิดว่าไม่ต้องทำความสะอาดชิ้นส่วนโลหะเลยคือแค่โยนเข้าไปในถุงพลาสติกกันสนิมแค่นั้นเป็นอันจบ ถุงพลาสติกกันสนิมจะช่วยให้ไม่เกิดสนิมแน่นอน ซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างแรงนะครับ เนื่องจากถุงพลาสติกกันสนิมไม่ใช่ถุงวิเศษที่ช่วยป้องกันการเกิดสนิมได้ทุกกรณี ดังนั้นควรศึกษาให้เข้าใจก่อนการใช้งานนะครับ

1.ชิ้นงานต้องสะอาดและแห้ง ปราศจากสาเหตุของการเกิดสนิม (Pack Clean&Dry Metal Parts)

คำแนะนำในการใช้งานพลาสติกกันสนิม
คำแนะนำในการใช้งานพลาสติกกันสนิม

ก่อนทำการบรรจุชื้นส่วนโลหะลงในถุงพลาสติกกันสนิม(VCi Film/Bags)หรือจะห่อด้วยกระดาษกันสนิม(VCi Kraft Paper)ต้องมั่นใจว่าชิ้นงานโลหะเหล่านั้นไม่มีสาเหตุทีทำให้เกิดสนิมในภายหลัง เช่นมีความชื้น มีคราบน้ำ คราบเกลือ แม้กระทั้งรอยนิ้วมือที่ชิ้นงาน หรือชิ้นงานที่มีเกิดสนิมอยู่บ้างแล้วเนื่องจากถุงพลาสติกกันสนิมหรือกระดาษกันสนิมไม่สามารถช่วยลบล้างสนิมออกไปได้(Rust Remover) โดยหน้าที่หลักของพลาสติกป้องกันสนิมคือการป้องกัน หรือ Preventive ดังนั้นชิ้นงานต้องสะอาดปราศจากแหล่งก่อเกิดสนิมหรือเกิดสนิม

2.สวมถุงมือที่แห้งและสะอาด(Always Ware Clean&Dry Gloves)

คำแนะนำในการใช้งานพลาสติกกันสนิม
คำแนะนำในการใช้งานพลาสติกกันสนิม

จากที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อที่1 นะครับว่ารอยนิ้วมือ(Finger Print)ของเราสามารถเป็นสาเหตุก่อให้เกิดสนิมได้ เนื่องจากเหงื่อของเรามีทั้งน้ำและเกลือเป็นส่วนประกอบ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการหยิบจับชิ้นงานด้วยมือเปล่า เราแนะนำให้สวมถุงมือทุกครั้งก่อนหยิบชิ้นส่วนโลหะต่างๆเพือบรรจุในถุงพลาสติกกันสนิม แต่ทั้งนี้ถุงมือก็ต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีรอยขาด หรือรูโหว่จนนิ้วลอดออกไม่ได้ และถุงมือนั้นก็ต้องอยู่ในสภาพสะอาดปราศจากคราบน้ำหรือความชื้นโดยเฉพาะถุงมือผ้าควรระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากสามารถเก็บความชื้นได้ดี ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

3.ชิ้นงานต้องอยู่ในอุณหภูมิห้อง(Metal Parts must be at room temperature)

คำแนะนำในการใช้งานพลาสติกกันสนิม
คำแนะนำในการใช้งานพลาสติกกันสนิม

สำหรับชิ้นงานที่ต้องผ่านขบวนอบผิวด้วยความร้อน(Heat Treatment)หรือจะขบวนการใดๆที่ทำให้ผิวของชิ้นงานมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ จะต้องทิ้งไว้ให้ชิ้นส่วนโลหะที่ร้อนๆเหล่านั้นอุณหภูมิเย็นลง

คำแนะนำในการใช้งานพลาสติกกันสนิม
คำแนะนำในการใช้งานพลาสติกกันสนิม

คำถามคือแล้วต้องเย็นลงแค่ใหน คำตอบคือเท่ากับอุณหภูมิโดยเฉลี่ยรอบๆสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันชิ้นส่วนที่มีอุณหภูมิสูงเกิดการควบแน่น(Condensation) เป็นหยดน้ำเมื่ออยู่ในถุงพลาสติกกันสนิม ซึ่งหยดน้ำหรือความชื้นที่เกิดจากการควบแน่นจะเป็นตัวก่อให้เกิดสนิมในภายหลัง ตามสมการของการเกิดสนิมเบื้องต้นคือ โลหะ+ความชื้น+ออกซิเจน=สนิม

4.ปิดปากถุงให้สนิทเท่าที่ทำได้(Tightly Closed the Packaging)

คำแนะนำในการใช้งานพลาสติกกันสนิม
คำแนะนำในการใช้งานพลาสติกกันสนิม

เนื่องจากหลักการทำงานของถุงพลาสติกกันสนิมคือใช้การระเหยของสารกันสนิมที่ผสมอยู่ในเนื้อของถุงพลาสติกกันสนิมและระเหยออกมาจากผิวของถุง
ดังนั้นการใช้งานที่ถูกต้องคือต้องพยายามทำให้สารกันสนิมที่ระเหยออกมานั้น ถูกจำกัดวงให้อบอวลอยู่ในพื้นที่ที่ต้องการ เช่นถ้าเป็นการใช้งานในรูปแบบถุงเราแนะนำให้ซีลปิดปากถุงด้วยเครื่องซีลความร้อน (ดีที่สุด) แต่ถ้าไม่สะดวกหรือเพื่อให้เหมาะกับการปฏิบัติงานอาจปรับเปลี่ยนเป็น การปิดด้วยเทปทนความร้อน การมัดปากถุงด้วยสายรัดพลาสติก หรือจะใช้การพับปิดปากแล้วเก็บชายถุงขัดกันให้แน่นก็ได้ โดยคอนเซปคือพยายามให้มีอากาศไหลหมุนเวียนเข้าออกถุงให้น้อยที่สุด แต่ไม่จำเป็นต้องทำเป็นสูญญากาศนะครับ ขอแค่เปิดให้สนิทแน่นก็เพียงพอ
สำหรับกรณ๊ที่ถุงมีรอยฉีกขาด หากรอยฉีกขาดนั้นไม่กว้างเกินไป แนะนำให้ซ่อมรอยฉีกขาดเหล่านั้นด้วยเทปทนความร้อนเพื่อปิดรอยรั่วเหล่านั้นเสีย แตถ้ากรณีที่ถุงมีรอยฉีกขาดขนาดใหญ่ที่ยากต่อการซ่อมแซม ทางเราก็แนะนำให้เปลียนถุงใบใหม่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการป้กป้องครับ

5.เสริมความเข้มข้นด้วยกระดาษกันสนิม(Additional VCI Kraft Paper for Large Packaging)

คำแนะนำในการใช้งานพลาสติกกันสนิม-1
คำแนะนำในการใช้งานพลาสติกกันสนิม

สำหรับกรณีต้องมีการบรรจุชิ้นส่วนโลหะลงในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์มีขนาดใหญ่ (กว้างยาวมากกว่า 1เมตร) เช่นพาเลทเหล็ก กล่องเหล็ก กล่องกระดาษลูกฟูกขนาดใหญ่ หรือบางกรณีที่ชิ้นงานโลหะมีขนาดเล็กแต่บรรจุเป็นจำนวนมากๆ เช่นน๊อต สกรู การบรรจุชิ้นส่วนโลหะต่างๆเหล่านี้ในถุงพลาสติกกันสนิมเพียงอย่างเดียวอาจ สารป้อกันสนิมจากผิวของถุงพลาสติกกันสนิมอาจเพียงพอที่จะสามารถครอบคลุมพื้นที่ผิวของชิ้นส่วนโลหะได้ทั่วถึง หรือเข้มข้นเพียงบางจุดแต่บางจุดอาจน้อยเกิน เช่นพื่นที่ซอกหลืบต่างๆที่เข้าถึงได้ยาก หรือชิ้นส่วนที่อยู่ช่วงกลางๆของพาเลท
ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการเกิดสนิม เราแนะนำว่าควรเสริมความเข้มข้นในส่วนที่เข้าถึงได้ยากหรือจุดกึ่งกลางของกล่องขนาดใหญ่ด้วย กระดาษป้องกันสนิมหรือ VCi Kraft Paper

คำแนะนำในการใช้งานพลาสติกกันสนิม
คำแนะนำในการใช้งานพลาสติกกันสนิม

6.หลีกเลี่ยงการวางชิ้นส่วนโลหะสัมผัสกับลังไม้หรือกล่องกระดาษ(Avoid Direct Contact Metal Parts with Wood/Paper)

คำแนะนำในการใช้งานพลาสติกกันสนิม
คำแนะนำในการใช้งานพลาสติกกันสนิม

สำหรับคำแนะนำในหัวข้อนี้คือการหลีกเลี้ยงให้ชิ้นงานโลหะสัมผัสกับแหล่งสะสมความชื้น ความเป็นเกลือหรือความเป็นกรด เช่นหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับลังไม้หรือกล่องกระดาษลูกฟูก
ซึ่งทั้งไม้และกรดาษต่างเป็นตัวเก็บความชื้นที่ดี รวมถึงมีส่วนของเกลือและกรดซึ่งเป็นต้นกำเหนิดของการเกิดการกัดกร่อนของการเกิดสนิม

 

คำแนะนำในการใช้งานพลาสติกกันสนิม
คำแนะนำในการใช้งานพลาสติกกันสนิม

ทั้งนี้ข้อคำแนะนำสุดท้ายคือควรบรรจุชิ้นงานและรีบปิดผนึกถุงพลาสติกป้องกันสนิมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ คือไม่ควรปล่อยชิ้นงานโลหะที่ต้องการปกป้องให้อยู่ภายใต้สภาวะปกติโดยปราศจากการป้องกันใดๆเช่นวางทิ้งไว้ในไลน์ผลิต เพราะความชื้นในอากาศสามารถทำปฏิกริยากับผิวโลหะได้ตลอดเวลา โลหะบางชนิดสามารถเกิดสนิมได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง และควรรีบทำการปิดผนึกปากถุงพลาสติกกันสนิมให้เร็วที่สุดด้วยเช่นกัน ไม่ควรปล่อยถุงเปิดให้อากาศถ่ายเทได้ง่ายหรือทิ้งไว้หลางแจ้งเป็นเวลานาน ถ้าไม่สามารถทำการปิดผนึกปากถุงได้ควรปิดปากถุงพลาสติกกันสนิมไว้ชั่คราว เมื่อต้องการบรรจุชิ้นงานเพิ่มเติมจึงค่อยเปิดถุงใหม่อีกครั้ง

Leave a Reply

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save