สะดวกปลอดภัยแค่ใส่ถุง

สะดวกปลอดภัยแค่ใส่ถุงพลาสติกกันสนิม
สะดวกปลอดภัยแค่ใส่ถุงพลาสติกกันสนิม

ขอยกตัวอย่างภาพนี้ ขันทองเหลืองใส่ในถุงพลาสติกกันสนิม เพื่อให้เห็นภาพตัวอย่างที่ชัดเจนของความสะดวกในการใช้งานถุงพลาสติกกันสนิมเพื่อป้องกันคราบหมองหรือสนิมบนผิวของทองดหลือง โดยไม่จำเป็นต้องทาน้ำมันกันสนิม

สะดวกปลอดภัยแค่ใส่ถุงพลาสติกกันสนิม
สะดวกปลอดภัยแค่ใส่ถุงพลาสติกกันสนิม

น้ำมันกันสนิม(Rust Preventive Oil)

สะดวกปลอดภัยแค่ใส่ถุงพลาสติกกันสนิม
สะดวกปลอดภัยแค่ใส่ถุงพลาสติกกันสนิม

ม้วนฟิล์มยึดหรือฟิล์มแร๊ปสินค้า (Stretch Film)

สะดวกปลอดภัยแค่ใส่ถุงพลาสติกกันสนิม
สะดวกปลอดภัยแค่ใส่ถุงพลาสติกกันสนิม

หลังจากพ่นน้ำมันกันสนิมแล้วพันห่อด้วยฟิล์มยึด

Leave a Reply