ถุงมุ้งพลาสติกกันสนิม#สีเหลือง

ถุงมุ้งพลาสติกกันสนิม#สีเหลือง
ถุงมุ้งพลาสติกกันสนิม#สีเหลือง

ถุงพลาสติกกันสนิมที่ถูกออกแบบเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม หรือในวงการเรียกว่าถุงมุ้ง เพื่อใช้กับงานคลุมสินค้าขนาดใหญ่หรือจะใช้เืพือรองก้นลังหรือพาเลทสินค้าเพื่อป้องกันการเกิดสนิม

ถุงมุ้งพลาสติกกันสนิม#สีเหลือง
ถุงมุ้งพลาสติกกันสนิม#สีเหลือง

โดยในรูปเป็นงานถุงที่ผลิตจากแรงงานมีฝีมือเพื่อให้ได้ถุงพลาสติกรูปทรงสีเหลี่ยมขนาด 1200x1200x1600x0.06mm 

โดยทางบริษัท GREENVCi (THAILAND) รับสั่งผลิตถุงมุ้ง หรือถุงรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ผลิตจากพลาสติกชนิดพิเศษทีมีการเติมสารปรุงแต่งหรือ Additive ชนิดพิเศษเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดออกไซด์ หรือ การเกิดสนิมบนผิวโลหะหลากหลายชนิด

ถุงมุ้งพลาสติกกันสนิม#สีเหลือง
ถุงมุ้งพลาสติกกันสนิม#สีเหลือง

โดยการจะทำการบรรจุชิ้นงานลงในถุงพลาสติกกันสนิม ชิ้นงานต้องอยู่ในสภาพที่สะอาด ปราศจากสาเหตุของการเกิดสนิม อุณหภูมิของชิ้นงานต้องอยู่ในอุณหภ

ถุงมุ้งพลาสติกกันสนิม#สีเหลือง
ถุงมุ้งพลาสติกกันสนิม#สีเหลือง
ถุงมุ้งพลาสติกกันสนิม#สีเหลือง
ถุงมุ้งพลาสติกกันสนิม#สีเหลือง
ถุงมุ้งพลาสติกกันสนิม#สีเหลือง
ถุงมุ้งพลาสติกกันสนิม#สีเหลือง

Leave a Reply