VCI Powder Pack-ผงกันสนิมแบบซอง

VCI Powder Pack-ผงกันสนิมแบบซอง
VCI Powder Pack-ผงกันสนิมแบบซอง

ตัวยับยั้งการกัดกร่อนด้วยการระเหย

VCI (สารระเหยยับยั้งการผุกร่อน) เป็นตัวยับยั้งการเกิดสนิมที่ระเหยได้ที่อุณหภูมิห้องเหมือน naphthalene สารกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในบ้านและสร้างฟิล์มบนพื้นผิวโลหะเพื่อป้องกันสนิม

ด้วยหลักการของการระเหย(Volatiling) ของสูตรเคมีพิเศษที่ผ่านการติดค้นพัฒนายาวนานเกือบ 20ปี เพื่อใช้ยับยั้งขบวนการไฟฟ้า-เคมี (Electro-Chemical) ของขบวนการเกิดสนิม

How VCI Work-หลักการทำงานของสารกันสนิม
How VCI Work-หลักการทำงานของสารกันสนิม

จุดเริ่มต้นของสารกันสนิม (VCI)

VCI เริ่มการวิจัยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 กองทัพสหรัฐฯซึ่งมุ่งเน้นไปที่ผลดีเยี่ยมได้เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์โลหะทางทหารเช่นจรวดอุปกรณ์ ไฮดรอลิกและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพ
VCI รุ่นแรกๆที่นำมาใช้กับกระดาษ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่าย ขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน คือนำกระดาษมาเคลือบด้วยสานป้องกันสนิม (VCI Coating) โดยกระดาษป้องกันสนิมที่ทำให้เกิดและสิ่งที่เพิ่มเข้าไปในน้ำมันป้องกันสนิมที่ทำให้เกิดไอระเหยได้

VCI Powder Pack-ผงกันสนิมแบบซอง
VCI Powder Pack-ผงกันสนิมแบบซอง

VCI Powder Pack

สารป้องกกันสนิมแบบผงบรรจุซอง เป็นการป้องกันสนิมชนิดใหม่ที่มี VCI ประมวลผลที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วโดยมีกระดาษพิเศษซึ่งมีความแข็งแรงในน้ำ / น้ำมันและมีความสามารถในการซึมผ่านอากาศได้เป็นอย่างดี เป็นวัสดุป้องกันสนิมที่จะมาแทนที่การป้องกันการเกิดสนิมด้วยน้ำมันและการดูดซึมความชื้นโดยซิลิกาเจล ฯลฯ

Leave a Reply