สารยับยั้งการกัดกร่อนด้วยไอระเหย

Volatile Corrosion Inhibitors
Volatile Corrosion Inhibitors

ทำไม VCI ถึงเหนือกว่าการป้องกันสนิมแบบอื่นๆ

ส่วนมากจะใช้ตัวย่อ VPI (Vapor Phase Inhibitor)หรืออ VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) ประเภทของการป้องกันนี้แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการใช้งานในช่วงปี 1990 ขณะที่เดิมส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการปกป้องพื้นผิวเหล็กผลิตภัณฑ์ตอนนี้ใช้ได้สำหรับการปกป้องโลหะอื่น ๆ และสำหรับสถานการณ์หลายโลหะ Continue reading “สารยับยั้งการกัดกร่อนด้วยไอระเหย”