The VCI Atomic Layer

Atomic-Layer-Deposition
Atomic-Layer-Deposition

Volatile Corrosion Inhibitor (VCI) : เป็นวิธีที่มีความซับซ้อนและประหยัดในการปกป้องผิวของโลหะจากการกัดกร่อน (สนิม) โดยชั้นอะตอมของสารVCI  บนพื้นผิวของโลหะจะช่วยยับยั้งกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า-เคมี ซึ่งคือสาเหตุของขบวนการเกิดสนิม

วิธีการป้องกันการกัดกร่อนด้วย VCI เป็นวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสาร VCI ที่ผ่านการพัฒนาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 20ปีของเราจะปล่อยอนุภาคสารยับยั้งการกัดกร่อนที่กัดกร่อนภายในพื้นที่ปิด อนุภาคของสาร VCI เหล่านี้จะฟอร์มตัวเป็นชั้นป้องกันที่มีความหนาประมาณหนึ่งโมเลกุลบนพื้นผิวของโลหะ

The atomic layer of VCI
The atomic layer of VCI