ยับยั้งการกัดกร่อน (Corrosion Inhibitor)

Volatile Corrosion Inhibitor
Volatile Corrosion Inhibitor

เพื่อยับยั้งการกัดกร่อน (Volatile Corrosion Inhibitor)

ถูกคิดค้นโดยเจ้าของสถ​​านีบริการน้ำมัน เมื่อปีค.ศ. 1940 ที่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าสำหรับการแก้ปัญหาการเกิดสนิมขดลวดเหล็ก (Steel Coil)
โดยเขาผสมสารป้องกันสนิมด้วยน้ำมันเพื่อการตอบสตองความรวดเร็ว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อทดแทนจาระบีและน้ำมันแบบดั้งเดิม
เขายังคงทดลองต่อไปโดยการรวมสารยับยั้งการกัดกร่อนด้วยสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการระเหยเพื่อที่จะถ่ายโอนสารยับยั้งการกัดกร่อนจากตัวพาหะ(Carrier)ไปยังพื้นผิวของโลหะ
Continue reading “ยับยั้งการกัดกร่อน (Corrosion Inhibitor)”