Power of Fingerprints(you never know)

Fingerprints Cause Rust!
Fingerprints Cause Rust!

Fingerprints Can Damage Metal

นิ้วมือสามารถทำลายเหล็กได้!!!

คิดว่าจะมีแต่ในหนังจีนกำลังภายใน ที่นิ้วเดียวสามารถทำวัตถุต่างๆเช่นก้อนหิน หรืออาวุธ หรือแม่แต่ปิดชีพของศรัตรูได้ในพริบตา

Fingerprints Cause Rust
Fingerprints Cause Rust-2weeks later

Continue reading “Power of Fingerprints(you never know)”