VCi Film Tubing
พลาสติกกันสนิมแบบท่อ

ม้วนพลาสติกกันสนิมแบบท่อ

vci film tubing
vci film tubing

สำหรับลูกค้าบางท่านที่มีขนาดของชิ้นงานโลหะและต้องการบรรจุด้วยถุงพลาสติกกันสนิม แต่มีขนาดของชิ้นงานหลากหลาย โดยอาจจะมีความกว้างใกล้เคียงกัน แต่ความยาวแตก การจะสั่งผลิตถุงให้ตรงกับขนาดของชิ้นงานแต่ละชิ้น บางครั้งอาจจะพบปัญหาเรื่องจำนวนขั้นต่ำในการสั่งผลิต(Minimum Order Quantity) เนื่องจากในทางปฏิบัติการสั่งผลิตพลาสติกกันสนิม จะต้องมีจำนวนขั้นต่ำในการผลิตเพื่อความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์ของผู้ผลิต Continue readingVCi Film Tubing
พลาสติกกันสนิมแบบท่อ