GREENVCi : ถุงมุ้งพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง

ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง

GREENVCi : แผ่นพลาสติกกันสนิม

แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม

GREENVCi : ถุงมุ้งพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง

VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม

Engine Poly Cover Bags

ถุงคลุมเครื่องยนต์

Engine Poly Cober Bag_ถุงคลุมเครื่องยนต์
Engine Poly Cober Bag_ถุงคลุมเครื่องยนต์
Engine Poly Cober Bag_ถุงคลุมเครื่องยนต์
Engine Poly Cober Bag_ถุงคลุมเครื่องยนต์
Engine Poly Cober Bag_ถุงคลุมเครื่องยนต์
Engine Poly Cober Bag_ถุงคลุมเครื่องยนต์

ถุงพลาสติกกันสนิมรองก้นกล่องขนาดใหญ่

ถุงพลาสติกกันสนิมรองก้นกล่องขนาดใหญ่
ถุงพลาสติกกันสนิมรองก้นกล่องขนาดใหญ่

ในภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเช่นชิ้นส่วนรถยนต์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดส่งชิ้นส่วนออกไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเพราะว่ารถยนต์ไม่ได้มีผลิตไว้เพื่อขายแค่ในประเทศเท่านั้นและประเทศไทยก็ไม่ได้ส่งออกเฉพาะรถยนต์ที่ประกอบเสร็จเป็นคันคันแล้วเท่านั้นแต่ยังมีการผลิตเป็นชิ้นส่วนเป็นอะไหล่ต่างๆเพื่อส่งไปยังโรงงานประกอบรถยนต์อื่นๆทั่วโลกอีกด้วย

ถุงพลาสติกกันสนิมรองก้นกล่องลูกฟูกขนาดใหญ่ (Corrugated Carton Boxes) สำหรับการแพคชิ้นส่วนถอดประกอบของรถยนต์ (Knock Down) จึงมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดสนิมกับชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ที่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะผิวโลหะที่ยังไม่ได้ผ่านการทำสี หรือเคลือบผิวแบบถาวร

Continue reading “ถุงพลาสติกกันสนิมรองก้นกล่องขนาดใหญ่”

ถุงพลาสติกกันสนิมมาตรฐานยุโรป

ถุงพลาสติกกันสนิมถุงพลาสติกเกษมก็เป็นเหมือนกับสินค้าหนึ่สากรรมทั่วไปที่มีหลากหลายแบนจากแหล่งผลิตทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งอเมริกา ยุโรป อินเดีย จีน ญี่ปุ่นหรือเกาหลี
GreenVCI เราเป็นแบรนด์จากประเทศเกาหลีใต้ที่พยามจะพัฒนาตัวเองให้ทัดเทียมมาตรฐานโลก เช่นเดียวกับสินค้าในกลุ่มอื่นๆจากประเทศเกาหลีใต้ที่เรารู้จักกันดีหลากหลายแบรนด์

GREENVCI_BMW_BENZ_VOLK


หนึ่งในกลุ่มลูกค้าที่ช่วยยืนยันคุณภาพในสินค้าของเราเนี่ยก็คือกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศเยอรมันนีไม่ว่าจะเป็น Mercedes ,BMW และ Volkswagen
โดยทางกรีดอายได้ผ่านการรับรองให้เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิมให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำทั้ง3 ยี่ห้อดังกล่าว

Continue reading “ถุงพลาสติกกันสนิมมาตรฐานยุโรป”

กระดาษกันสนิม:300x350mm

กระดาษกันสนิม300x350mm
กระดาษกันสนิม300x350mm

กระดาษคราฟท์กันสนิม VCI Kraft Paper

โดย VCI ย่อมาจาก Volatile Corrosion Inhibitor เป็นอีกเทคโนโลยีในการป้องกันการเกิดสนิมโดยใช้หลักการป้องกันการเกิดสนิมด้วยการระเหยของสารกันสนิม (VCI Chemical) โดยใช้เทคนิคการเคลือบ(Coating) สารกันสนิมไว้บนพื้นผิวชั้นนอกของกระดาษคราฟท์ โดยอาศัยคุณสมบัติของกระดาษคราฟท์คือมีผิวหยาบสามารถอุ้มสารกันสนิมไว้ในตัวได้มาก และมีความเหนียวแข็งแรง เพื่อใช้ในการห่อหุ้มเพื่อปกคลุมที่ผิวของชิ้นงาน จากนั้นโมเลกุลสารกันสนิมที่เคลือบไว้ที่ผิวของกระดาษคราฟท์จะระเหยออกมาเกาะบนผิวของชิ้นงานและทำหน้าที่เป็นเหมือนฟิล์มบางๆเคลือบที่ผิวชิ้นงาน ทำให้ความชื้นและอากาศไม่สามารถทำปฏิกริยากับผิวของโลหะได้ จึงไม่เกิดขบวนการอ๊อกซิไดซ์ (Oxidisation) หรือไม่เกิดสนิมที่ผิวของโลหะนั้นเอง

Continue reading “กระดาษกันสนิม:300x350mm”

เม็ดพลาสติกกันสนิมมาตรฐานโลก

เม็ดพลาสติกกันสนิมมาตรฐานโลก-1
เม็ดพลาสติกกันสนิมมาตรฐานโลก

จากประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในวงการการป้องกันสนิมด้วยเทคโนโลยีแบบไอระเหยหรือ Vapore Phase Corrosion Inhibitor
ทางบริษัทกรีนวีซีไอมุ่งมั่นพัฒนาสารป้องกันสนิมมาจนถึงเจนเนอเรชั่นที่3 ซึ่งมีความปลอดภัยกับผู้ใช้งานมากขึ้นและยังคงคุณภาพในการป้องกันการกัดก่อนหรือการเกิดสนิมได้ดียิ่งกว่าเดิม

Continue reading “เม็ดพลาสติกกันสนิมมาตรฐานโลก”

VCI Film Sheet_แผนชีทพลาสติกกันสนิม

VCI Film Sheet_แผ่นพลาสติกป้องกันสนิม
VCI Film Sheet_แผ่นพลาสติกป้องกันสนิม

บริษัทกรีนวีซีไอ เราเป็นผู้เที่ยวชาญในการผลิตพลาสติกกันสนิมในรูปแบบแผ่นชีทที่สามารถตัดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้เพื่อนำไปห่อชิ้นงานเพื่อช่วยป้องกันสนิม

แผ่นชีทพลาสติกกันสนิม(vci film sheet)สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการแล้วยังสามารถกำหนดสีและความหนาที่ต้องการด้วยแต่ทั้งนี้เนื่องจากความหนาของแผ่นพลาสติกมีผลต่อคุณสมบัติในการป้องกันสนิมให้เห็นภาพก็คือแผ่นพลาสติกกันสนิมที่บางก็จะมีสัดส่วนของสารกันสนิมที่อยู่ในเนื้อพลาสติกเบาบางไปด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับพลาสติกที่หนาก็จะมีสารป้องกันสนิมที่จำนวนมากกว่า

ส่วนในประเด็นเรื่องของสี สีของพลาสติกกันสนิมไม่มีผลต่อเรื่องคุณสมบัติในการป้องกันสนิมเนื่องจากเรามีการผสมแม่สีในปริมาณที่น้อยมากไม่เกิน 1% ของน้ำหนักซึ่งสีของพลาสติกกันสนิมมีไว้เพื่อใช้บ่งชี้หรือให้สามารถแยกแยะได้เด่นชัดจากพลาสติกธรรมดา เพราะถ้าเพราะถ้าไม่มีการผสมแม่สีลงไป สีของพลาสติกกันสนิมก็จะมีสีใกล้เคียงกับพลาสติกธรรมดาที่ใช้งานทั่วไปซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดในการหยิบไปใช้งานได้

VCI Film Sheet_แผ่นพVCI Film Sheet_แผ่VCI Film Sheet_แผ่นพลาสติกป้องกันสนิมนพลาสติกป้องกันสนิมลาสติกป้องกันสนิม
VCI Film Sheet_แผ่นพลาสติกป้องกันสนิม

ในส่วนของการใช้งานเนื่องจากในกรณีนี้เราตัดเป็นแผ่นชีทเวลาใช้งานแนะนำให้นำไปห่อหุ้มชิ้นงานโลหะให้มิดชิด ถ้าจะนึกภาพออกจะคล้ายกับห่อโรตี คือห่อให้สนิทมิดชิดทุกด้าน จากนั้นจากนั้นปล่อยให้สารกันสนิมที่อยู่ในเนื้อพลาสติกลระเหยออกมาทำหน้าที่เหมือนเป็นชั้นฟิล์มเคลือบผิวของโลหะไว้

ซึ่งหนึ่งจุดเด่นของการใช้พลาสติกกันสนิมคือชิ้นงานจะไม่สกปรกเลอะเทอะเหมือนกับการทาน้ำมันหรือทาจาระบี และเมื่อต้องการนำออกไปใช้งานเพียงแค่แกะออกจากแผ่นพลาสติกก็สามารถนำไปใช้งานต่อได้เลย โดยโมเลกุลของสารกันสนิมที่อยู่บนผิวโลหะจะสลายไปเอง โดยจะไม่มีผลกับผิวโลหะในการนำไปใช้งานต่อเช่นนำไปทำสี หรือแม้แต่ไม่มีผลกับคุณสมบัติการนำไฟฟ้า

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save