GO Green wiht GreenVCI

GO Green wiht GreenVCI

หลักการของถุงกันสนิมคือใช้การระเหยของโมเลกุลสารป้องกันสนิม (Volatile Corrosion Inhibitor)ที่ระเหยจากตัวถุงมาเคลือบที่ผิวโลหะ ทำหน้าเหมือนเป็นชั้นฟิล์มป้องกันไม่ให้ผิวโลหะทำปฏิกริยากับออกซิเจนและความชื้นซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดสนิมครับ

การทำงานของพลาสติกกันสนิม
How VCI Bag work
  1. ใช้งานสะดวก ไม่ต้องการเครื่องมือพิเศา เพียงนำชิ้นส่วนโลหะใส่ลงในถุงพลาสติกกับสนิมไปแล้วปิดปากถุง โมเลกุลของสารกันสนิมที่อยู่ในเนือของถุงพลาสติกจะทำหน้าที่ โดยการปล่อยไอระเหยในระดับโมเลกุลออกมา ทำหน้าปกคลุมพื้นผิว โดยการสร้างเป็นเหมือนชั้นฟิล์มบางๆ ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ผิวโลหะทำปฏิกริยากับความชื้นและอ๊อกซิเจน ซึ้่งเป็นสาเหตุการเกิดสนิม
การทำงานของพลาสติกกันสนิม
How VCI Bag work

2.

เมื่อนำชิ้นส่วนโลหะออกจากถุงโมเลกุลของสารป้องกันสนิมก็จังจะอยู่บนผิวโลหะแค่ช่วงเวลาเวลาสั้นๆ และสามารถระเหยไปได้เองโดยไม่ต้องทำความสะอาดชิ้นงานด้วยการล้างให้สิ้นเปลืองทรัพยากรในการทำความสะอาดหรือทำให้เกิดน้ำเสียจึงสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตและลดเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานได้

การทำงานของพลาสติกกันสนิม
How VCI Bag work

ดังนั้นเมื่อนำชิ้นงานออกจากถุงแล้วจึงสามารถนำไปเข้าสู่กระบวนการต่อไปได้ทันทีเช่นการทำสี หรือเข้า ไลน์ประกอบได้ทันที