GREENVCi : ถุงมุ้งพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง

ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง
ถุงพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง

GREENVCi : แผ่นพลาสติกกันสนิม

แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม
แผ่นพลาสติกกันสนิม

GREENVCi : VCI Flat Bag

VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม

GREENVCi : ถุงมุ้งพลาสติกกันสนิมแบบพับข้าง

VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม

GREENVCi:สีพลาสติกกันสนิม

VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม
VCI FILM_พลาสติกกันสนิม

Engine Poly Cover Bags

ถุงคลุมเครื่องยนต์

Engine Poly Cober Bag_ถุงคลุมเครื่องยนต์
Engine Poly Cober Bag_ถุงคลุมเครื่องยนต์
Engine Poly Cober Bag_ถุงคลุมเครื่องยนต์
Engine Poly Cober Bag_ถุงคลุมเครื่องยนต์
Engine Poly Cober Bag_ถุงคลุมเครื่องยนต์
Engine Poly Cober Bag_ถุงคลุมเครื่องยนต์

ถุงพลาสติกกันสนิมรองก้นกล่องขนาดใหญ่

ถุงพลาสติกกันสนิมรองก้นกล่องขนาดใหญ่
ถุงพลาสติกกันสนิมรองก้นกล่องขนาดใหญ่

ในภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเช่นชิ้นส่วนรถยนต์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดส่งชิ้นส่วนออกไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเพราะว่ารถยนต์ไม่ได้มีผลิตไว้เพื่อขายแค่ในประเทศเท่านั้นและประเทศไทยก็ไม่ได้ส่งออกเฉพาะรถยนต์ที่ประกอบเสร็จเป็นคันคันแล้วเท่านั้นแต่ยังมีการผลิตเป็นชิ้นส่วนเป็นอะไหล่ต่างๆเพื่อส่งไปยังโรงงานประกอบรถยนต์อื่นๆทั่วโลกอีกด้วย

ถุงพลาสติกกันสนิมรองก้นกล่องลูกฟูกขนาดใหญ่ (Corrugated Carton Boxes) สำหรับการแพคชิ้นส่วนถอดประกอบของรถยนต์ (Knock Down) จึงมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดสนิมกับชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ที่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะผิวโลหะที่ยังไม่ได้ผ่านการทำสี หรือเคลือบผิวแบบถาวร

Continue reading “ถุงพลาสติกกันสนิมรองก้นกล่องขนาดใหญ่”

ถุงพลาสติกกันสนิมมาตรฐานยุโรป

ถุงพลาสติกกันสนิมถุงพลาสติกเกษมก็เป็นเหมือนกับสินค้าหนึ่สากรรมทั่วไปที่มีหลากหลายแบนจากแหล่งผลิตทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งอเมริกา ยุโรป อินเดีย จีน ญี่ปุ่นหรือเกาหลี
GreenVCI เราเป็นแบรนด์จากประเทศเกาหลีใต้ที่พยามจะพัฒนาตัวเองให้ทัดเทียมมาตรฐานโลก เช่นเดียวกับสินค้าในกลุ่มอื่นๆจากประเทศเกาหลีใต้ที่เรารู้จักกันดีหลากหลายแบรนด์

GREENVCI_BMW_BENZ_VOLK


หนึ่งในกลุ่มลูกค้าที่ช่วยยืนยันคุณภาพในสินค้าของเราเนี่ยก็คือกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศเยอรมันนีไม่ว่าจะเป็น Mercedes ,BMW และ Volkswagen
โดยทางกรีดอายได้ผ่านการรับรองให้เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิมให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำทั้ง3 ยี่ห้อดังกล่าว

Continue reading “ถุงพลาสติกกันสนิมมาตรฐานยุโรป”

วันนี้เรามาสาธิตวิธีการใช้งานพลาสติกกันสนิม(VCI Film) โดยเป็นถุงรูปทรงสี่เหลี่ยม (Square ShapeBot tom Bags) เพื่อเข้ารูปพอดีกับลังพลาสติกโดยจะใช้งานร่วมกับกระดาษกันสนิม(VCI Paper) เพื่อเพิ่มความเข้มข้นและช่วยยืดอายุการจัดเก็บให้ยาวนานยิ่งขึ้น

VCI Film Application
VCI Film Application
Continue reading “”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save