หลักเกณฑ์ในการเลือกบรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิม(ต่อ)

ความแตกต่างระหว่างการป้องกันการผุกร่อนทางกายภาพและการป้องกันการผุกร่อนทางเคมี

การป้องกันการผุกร่อนทางกายภาพจะทำการระบุความจำเป็นสำหรับชิ้นส่วนโลหะที่ต้องถูกปกคลุมเพื่อที่จะป้องกันสะสารที่ก่อให้เกิดการผุกร่อนมีสัมผัสกับพื้นผิวโลหะ

การป้องกันการผุกร่อนทางเคมีจะสร้างชั้นป้องกันที่จะปรับเปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพของสถาวะแวดล้อมในบรรจุภัณฑ์หรือตัวโลหะ ตัวอย่างคือน้ำมัน,ของเหลว,การเคลือบ,การซึมซับและตัวยับยั้งการผุกร่อน

อย่างไรก็ดีมันมีวิธีที่สามารถนำการป้องกันทั้งสองรูปแบบให้มาบรรจบกัน

 

VCI: โจมตีการผุกร่อนทุกช่วงเวลา

บรรจุภัณฑ์ VCI ทำงานในหลายๆระดับเพื่อส่งมอบการป้องกันการผุกร่อนโดยสมบูรณ์และมันทำงานโดย:

  • สร้างชั้นป้องกันระหว่างภายนอกบรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนที่ทำการปิดผนึกแล้ว
  • บล็อกการแพร่กระจายของสะสารที่ก่อให้เกิดการผุกร่อน
  • ขัดขวางกระบวนการผุกร่อนผ่านทางปฏิกิริยาเคมีบนพื้นผิวโลหะและช่วยชะลอกระบวนการผุกร่อน
  • ทำการเพิ่มคุณสมบัติสะท้อนกลับน้ำให้กับพื้นผิวโลหะและปกป้องไม่ให้ออกซิเจนและน้ำมาสัมผัสและแทรกซึมบนพื้นผิวโลหะ

คุณคิดว่าจะมีตัวยับยั้งการผุกร่อนอื่นๆอีกหรือที่ทำงานได้หลากหลายเท่า VCI?

Leave a Reply