หลักการทำงานพื้นฐานของพลาสติกกันสนิม

พลาสติกกันสนิมผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทธีลีน(PE)โดยในขั้นตอนการผลิตได้มีการผสมเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่มีส่วนผสมของสารป้องกันสนิม (VCI Masterbatch)ลงไปในขั้นตอนการผลิต โดยคุณสมบัติของสารกันสนิมคือสามารถปล่อยไอระเหยในระดับโมเลกุลออกมาเพื่อทำหน้าที่เป็นเหมือนชั้นฟิล์มเคลือยบนผิวโลหะไว้ ทำหน้าที่ป้องกันความชื้นและออกซิเจนทำปฏิกริยากับผิวโลหะ แล้วเกิดออกไซด์ หรือเกิดสนิมนั่นเอง