ถุงพลาสติกกันสนิม

ถุงพลาสติกกันสนิม
ถุงพลาสติกกันสนิม

การบรรจุ&จัดเก็บชิ้นส่วนโลหะขนาดเล็ก (small peices metal parts) โดยปกติจะชุบน้ำมันกันสนิม (Rust Protection Oil) แล้วบรรจุลงกล่องพลาสติก

ถุงพลาสติกกันสนิม
ถุงพลาสติกกันสนิม

แต่ก็ยังไม่สามารถยับยั้งการเกิดสนิมได้ จึงต้องหาทางป้องกันสนิมด้วยวิธีการอื่น นั่นคือ การใช้ถุงพลาสติกป้องกันสนิม เพื่อบรรจุชิ้นงานก่อนใส่ลงในกล่องพลาสติก แล้วปิดฝา

ขบวนการเกิดสนิม
ขบวนการเกิดสนิม

Leave a Reply