ถุงพลาสติกกันสนิมคือ?

ถุงพลาสติกกันสนิมคือ
ถุงพลาสติกกันสนิมคือ

ถุงพลาสติกป้องกันสนิมหรือ ถุง VCI เป็นนวัตรกรรมการป้องกันสนิมชนิดชั่วคราวโดยใช้เทคโนโลยีไอระเหย หรือ Volatile Corrosion Inhibitor (VCI)

ถุงพลาสติกกันสนิมคือ
ถุงพลาสติกกันสนิมคือ

คิดค้นมาเพื่อทดแทนการชะโลมน้ำมันและการทาจาระบี ที่ทำให้เสียเวลาในการทาและการล้างทำความสะอาด ส่งผลให้สูญเสียเวลาในการทำงานและต้นทุนในการกระบวนการผลิตที่สูง

การทำงานของ โมเลกุลของสารป้องกันสนิม จะทำหน้าที่เคลือบผิวของชิ้นส่วนโลหะไว้ในขณะที่บรรจุอยู่ในถุงและจะสลายตัวได้เอง เมื่อนำชิ้นส่วนเหล่านั้นออกมา ซึ่งสามารถนำไปใช้งานต่อได้ทันที ช่วยลดเวลาและต้นทุนได้อย่างมาก

Leave a Reply