VCI CHIPs-แผ่นเคลือบสารกันสนิม

vci chips
vci chips

VCI Chip-แผ่นเคลือบสารกันสนิม

VCI Chip หรือ VCI Emitter คือชื่อเรียกสารกันสนิมที่สามารถแพร่สารกันสนิมให้ระเหยออกมา เพื่อช่วยลดการเกิดสนิม โดยนวัตกรรมล่าสุดจากประเทศเกาหลีคือ VCI Chip ที่อยู่ในรูปของแผ่นเส้นใยสังเคราะห์ที่ผ่านการเคลือบสารVCI เข้มข้น เพื่อให้สามารถสารยึดเกาะกับแผ่นเส้นใยสังเคราะห์ได้ และสารVCIหรือสารกันสนิมจะสามรถระเหิด ระเหยแพร่กระจายออกมาได้เมื่อใส่vci chip ในถุงธรรมดาหรือบรรจุภัณฑ์รูปแบบอื่นที่ปิดสนิทได้ สารจากตัวchipจะระเหยออกมา มีคุณสมบัติช่วยป้องกันสนิมได้เช่นเดียวกับการใช้ถุงพลาสติกกันสนิมหรือกระดาษกันสนิม Continue reading “VCI CHIPs-แผ่นเคลือบสารกันสนิม”