การเลือกวิธีป้องกันสนิมที่เหมาะสม

how to protect rust
how to protect rust

How to Select better rust protection?

คุณจะทำอย่างไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันสินค้าจากการทำลายโดยสนิม

ปัจจุบันวิธีการป้องกันสนิมที่คุณใช้ประกอบด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้หรือไม่?

1.สร้างขอบเขตพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงรวมทั้งหลุมโพรงและรอยแยก?

2.ระยะเวลาการป้องกันสนิมยาวนานมากว่า 2 ปีหรือไม่?

3.สารกันสนิมถูกกำจัดออกได้อย่างง่ายดายหลังส่งมอบถึงมือลูกค้า? Continue reading “การเลือกวิธีป้องกันสนิมที่เหมาะสม”