อัตราการซึมผ่านของไอน้ำ(MVTR)

อัตราการซึมผ่านของความชื้น
อัตราการซึมผ่านของความชื้น

วันนี้เรามาพูดถึงอัตราการซึมผ่านของไอน้ำหรือความชื้น Moisture vapor transmission rate (MVTR), also water vapor transmission rate (WVTR) คือค่าแสดงอัตราของไอน้ำหรือความชื้นที่สามารถไหลผ่านหรือซึมผ่านผิวของพลาสติกได้ในหน่วย กรัม/ตรม./วัน (g/m²/day)ที่อุณหภูมิประมาณ 38องศา ความชื้นสัมพัทธ์ 90%

ซึ่งเข้าใจว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่า ถุงพลาสติกสามารถป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำและออกซิเจนได้ 100% นะครับ

Continue reading “อัตราการซึมผ่านของไอน้ำ(MVTR)”