วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันเฉลิมพระชนพรรษ รัชการที่ 10
วันเฉลิมพระชนพรรษ รัชการที่ 10

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บ. กรีนวีซีไอ(ประเทศไทย) จำกัด