พื้นที่การจัดจำหน่ายพลาสติกกันสนิม

LOGO_GREENVCi
LOGO_GREENVCi

บริษัท กรีนวีซีไอ(ประเทศไทย) จำกัด (GREENVCi (THAILAND) CO.,LTD) คือผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิมหลากหลายรูปแบบเพื่อใช้ป้องกันการเกิดการกัดกร่อนที่จะเกิดกับโลหะชนิดต่างๆในระหว่างการจัดเก็บ (Storage)และการขนส่ง(Transportation)

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภาคอุตสากรรม โดยเฉพาะอุตสากรรมผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วน/แผงวงจรอิเล็กทรอนิคส์ และอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทางบริษัท กรีนวีซีไอ(ประเทศไทย) จำกัด เรามีทีมงนจัดส่งเพื่อครอบคลุมทุกภาคของประเทศ

Continue reading “พื้นที่การจัดจำหน่ายพลาสติกกันสนิม”