VCI Powder Pack-ผงกันสนิมแบบซอง

VCI Powder Pack-ผงกันสนิมแบบซอง
VCI Powder Pack-ผงกันสนิมแบบซอง

ตัวยับยั้งการกัดกร่อนด้วยการระเหย

VCI (สารระเหยยับยั้งการผุกร่อน) เป็นตัวยับยั้งการเกิดสนิมที่ระเหยได้ที่อุณหภูมิห้องเหมือน naphthalene สารกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในบ้านและสร้างฟิล์มบนพื้นผิวโลหะเพื่อป้องกันสนิม

ด้วยหลักการของการระเหย(Volatiling) ของสูตรเคมีพิเศษที่ผ่านการติดค้นพัฒนายาวนานเกือบ 20ปี เพื่อใช้ยับยั้งขบวนการไฟฟ้า-เคมี (Electro-Chemical) ของขบวนการเกิดสนิม

Continue reading “VCI Powder Pack-ผงกันสนิมแบบซอง”