วิธีการบริหารการกัดกร่อนอย่างมีประสิทธิภาพ

Corrosion-1
Corrosion-1

1. การลดค่าใช้จ่ายของการผุกร่อน
สิ่งที่ควรพิจารณา: ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษชิ้นส่วนโลหะที่ผุกร่อนและและสึกหรอ, ลดจำนวนสินค้าเสียที่เกิดจากการผุกร่อนและยืดอายุการใช้งานของสินค้าที่ทำการผลิต
แผนปฏิบัติงาน: ทบทวนค่าใช้จ่ายของการผุกร่อนจาดขั้นตอนกระบวนการทั้งการป้องกันและการบรรจุสินค้า หลังจากนั้นให้ดำเนินการใช้แผนลดต้นในทุนในส่วนกระบวนที่กล่าวไปข้างต้น
Continue reading “วิธีการบริหารการกัดกร่อนอย่างมีประสิทธิภาพ”