ถุงพลาสติกกันสนิมจานดิสก์เบรค

ถุงพลาสติกกันสนิมใส่จานดิสเบรค
ถุงพลาสติกกันสนิมใส่จานดิสเบรค

จานโรเตอร์ (Rotor Disc)

จานดิสก์เบรคหรือจานดิสก์เบรก ทำจากเหล็กท่อ เหล็กหล่อแกรไฟต์ยาว (GC25) หรือเหล็กหล่อเหล็กกล้า โดยที่มันจะถูกออกแบบให้มีลักษณะที่คล้ายจาน มีทั้งแบบทึบและแบบมีช่องระบายอากาศ สำหรับโรเตอร์แบบมีช่องระบายอากาศ จะถูกออกแบบให้มีช่องระบายรอบๆ รัศมีของโรเตอร์ซึ่งช่องระบายอากาศนี้จะมีไว้ทำหน้าที่คล้ายพัดลมในขณะที่มันหมุนเคลื่อนที่ไป ทั้งนี้ก็จะมีผลที่ทำให้อุณหภูมิที่เกิดจากการเบรกจะถูกลดลง และส่วนประกอบต่างๆ ของดิสก์เบรกก็จะเย็นตัวอย่างรวดเร็วภายหลังจากเบรกไม่ทำงาน
จานดิสก์เบรคจะมีขนาดความหนาตั้งแต่ 9 ถึง 16 มิลลิเมตร แต่จานดิสก์เบรคแบบมีช่องระบายอากาศจะมีขนาดความหนาตั้งแต่ 9 ถึง 32 มิลลิเมตร
Continue reading “ถุงพลาสติกกันสนิมจานดิสก์เบรค”