ของเหลวของไหลสนิมเกิด

imageสังเกตุไหมครับว่าทำไมเหล็กเพลาอันนี้เกิดสนิมเฉพาะช่วงปลาย แต่ช่วงโคลนไม่เกิดสนิม? แปลกไหมครับ???

ของเหลวของไหลสนิมเกิด
ของเหลวของไหลสนิมเกิด

จากรูปตัวอย่างด้านบน สาเหตุเกิดจากน้ำมันกันสนิมครับ!
อย่าเพิ่งตกใจไปครับ น้ำมันกันสนิมไม่ได้เป็นตัวทำให้เกิดสนิมโดยตรงครับ แต่เนื่องจากระหว่างจัดเก็บและขนส่งชิ้นงานซึ่งผ่านขั้นตอนการชุบน้ำมันป้องกันสนิมมาแล้ว และถูกจัดวางในแนวตั้ง แต่ด้วยธรรมชาติของน้ำมันหรือของเหลวที่จะไหลลงสู่ที่ต่ำตามแรงโน้มถ่วมของโลก ดังนั้นเมื่อชิ้นส่วนโลหะผ่านการชุบน้ำมันกันสนิมแล้ว โดยเฉพาะชิ้นส่วนทรงสูง จะมีโอกาสเจอกับปัญหามันกันสนิมไหลลงสู่ด้านล่าง ทำให้ชิ้นส่วนด้านบนแห้ง ปราศจากน้ำมันปกป้องผิวโลหะได้เร็วกว่าด้านล่าง จึงมีโอกาสเกิดสนิมได้เร็วกว่า
Continue reading “ของเหลวของไหลสนิมเกิด”